Kan en anmäla en politiker för något brott om hen gör ett generellt uttalande om ett visst kön?

Hej

Vänsterpartiet Linda Snecker sa den 11/4-2019 i riksdagen att Alla män är våldtäksmän.

Jag reagerade kraftigt då jag vet att Alla män inte är våldtäksmän. Jag funderar på att anmäla henne för hatbrott ev Förtal.

Kan man åtala henne? Isåfall för vad?

Mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå från de brott du tar upp i din fråga och utreda om de är tillämpliga eller inte. Lagen som aktualiseras är brottsbalken (BrB).

Hatbrott

Det finns inget brott som heter hatbrott i svensk lagstiftning. Vad många ofta åsyftar med hatbrott är brottet hets mot folkgrupp. Detta brott innebär att en person i ett uttalande hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp med anspelning på gruppens ras, hudfärg, religion, nationellt eller etniskt ursprung, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, BrB 16 kap 8 §. När en pratar om män som grupp så åsyftas ett visst kön, men att rikta missaktning mot en grupp av personer med anspelning på kön är inte brottsligt enligt denna regel.

Förtal

Brottet förtal innebär att en person (A) uttalar sig om en annan person (B) på ett sätt som får denne att framstå som brottslig eller klandervärd, BrB 5 kap 1 §. I det här fallet riktade sig uttalandet inte mot en viss person. I och med att Sneckers snarare utpekar män som grupp så kan alltså inte heller förtalsbrottet appliceras på den här situationen.

Slutsats

Varken hets mot folkgrupp eller förtalsbrottet är tillämpligt och jag kan inte komma på några övriga brott som du skulle kunna anmäla Snecker för på grund av det här uttalandet. Jag vill därför mena att ett åtal ligger långt bort. I Sverige finns en grundlagsskyddad yttrandefrihet som sträcker sig mycket långt och jag vill nog mena att detta uttalande befinner sig inom ramen för denna, RF 2 kap 1 §.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo