FrågaFAMILJERÄTTAdoption05/02/2020

Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?

Hej

Min man dog när mina barn var små. Nu är jag gift med en annan man som vill adoptera mina barn.

Nu undrar jag om vi skiljer oss efter adoptionen kan den upphöra då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett barn adopteras ses det som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. När en make adopterar den andra makens barn ses barnet istället som deras gemensamma (4 kap. 21 § FB).

En adoption kan inte upphöra för att man skiljer sig. Det går inte att häva en adoption enligt svensk rätt. Det enda sättet för en adoption att upphöra är om en annan person adopterar barnet och därmed ses som dess förälder istället för de tidigare föräldrarna. Det är alltid domstolen som bedömer om det föreligger skäl för adoption.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare