Kan en 5 år gammal narkotikadom vara skäl för uppsägning?

Hej. Kan min arbetsgivare sparka mig för en 5 år gammal ringa narkotika dom? Jag jobbar i fabrik

Lawline svarar

Hej och tack för du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regleringen som rör bland annat uppsägningar (annat ord för "att sparka någon") hittar du i lagen om anställningsskydd, även kallad LAS. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska, enligt 7 § i lagen, vara sakligt grundad. En arbetsgivare har två möjligheter att grunda sin uppsägning på. Antingen kan det röra sig om:

- arbetsbrist eller

- personliga skäl.

Personliga skäl omfattar exempelvis brottslighet. Med detta sagt är det dock självklart att allt som kan hänföras till "brottslighet" inte ger en saklig grund för uppsägning. Varje uppsägning måste behandlas genom en individuell bedömning. I rättsfall från Arbetsdomstolen och i beskrivningar bakom LAS har det dock tagits upp en del riktlinjer som ska användas vid en sådan bedömning.

För att personliga skäl ska utgöra en saklig grund för uppsägning krävs det:

- Arbetstagaren har missköt sig på ett sådant allvarligt sätt som orsakat skada för företaget, eller i vart fall en risk för skada.

- Arbetstagaren måste vara medveten om det misskötande beteendet.

- Arbetsgivaren måste lämna någon form av varningen till arbetstagaren gällande problemet så arbetstagaren har en chans att "ändra sig".

- Efter att en arbetsgivare har blivit medveten om ett "problem" och vill grunda sig uppsägning på detta problem, har arbetsgivaren 2 månader på sig att säga upp.

Ser man på dessa principiellt gällande krav som råder i Sverige idag tillsammans med uttalandet i domen AD 1999 nr.47, där arbetsdomstolen uttalar att "..faktumet att en arbetstagare gjort sig skyldig till narkotikabrott inte uteslutande kan innebära grund för uppsägning eller avskedande", förstår man att det måste göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Om jag får lov att göra en bedömning på de omständigheter du har givit mig skulle den bli att din narkotikadom från 5 år sedan inte kan anses vara en saklig grund för att säga upp dig. Min uppfattning är att din tidigare lagöverträdelse inte i sig själv kan anses ha orsakat företaget du arbetar på någon skada. Detta, tillsammans med den omständighet att du under dessa fem år som gått sedan domen inte har fått några nya domar på dig som pekar i riktningen att du lärt dig av dina misstag, gör att jag landar i bedömningen att din fem år gamla dom inte ensamt kan användas som skäl för att säga upp dig.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig med en ny om du har fler funderingar. Annars får jag önska dig en trevlig kväll!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000