Kan en 22-åring bli adopterad?

2019-02-23 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag är 22 år gammal.Jag har under hela min uppväxt bott hos olika familjehem, behandlingshem och låst ungdomsanstalt. Under tiden jag bodde på anstalten fick jag bra kontakt med en av de som jobbade där. Enda sen dess har han varit en fadersfigur för mig och hjälpt mig, funnits där och agerat som en pappa. Jag undrar om det finns möjlighet för honom att adoptera mig?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption som jag kommer att utgå från finns i föräldrabalken (FB).

Kan mannen i fråga adoptera dig?

Eftersom du är över 18 år är du i juridisk mening vuxen. Vuxna personer kan enbart adopteras om det finns särskild anledning till det och det är att se som lämpligt, FB 4 kap 4 §. En särskild anledning kan vara att relationen mellan den som adopteras och den som adopterar är att jämföra med relationen mellan ett barn och dess förälder eller att den som adopterar har uppfostrat den som adopteras under en längre tid av dennes uppväxt. Det framgår i din fråga att er relation verkar vara liknande den mellan ett barn och förälder. Det är även viktigt att en adoption är till fördel för den som ska adopteras, vilket det också verkar vara i ditt fall. Dessa omständigheter talar för att domstolen möjligtvis skulle godkänna en adoption. Det som kan tala emot en adoption är om ni inte känt varandra särskilt länge.

Hur ni går tillväga

En ansökan om adoption görs av dig eller den som du vill ska adoptera dig och skickas till tingsrätten i din kommun, FB 4 kap 11-12 §. Ansökan kan utformas som ett vanligt brev och ska bestå av följande uppgifter:

- att det handlar om en adoption av en vuxen person,
- ditt namn och personnummer,
- den adopterandes namn och personnummer,
- underskrifter från er båda,
- en förklaring där ni bekräftar att ni vill att adoptionen ska genomföras,
- motiv till adoptionen; det vill säga er nära relation, varför ni tycker att adoptionen är nödvändig m.m.,
- ett intygande att adoptionen inte görs av ekonomiska skäl, då detta är förbjudet, FB 4 kap 10 §,
- om det är möjligt; namn och kontaktuppgifter till dina biologiska föräldrar då tingsrätten är skyldiga att ge dem tillfälle att yttra sig i frågan, FB 4 kap 18 §. Om dina biologiska föräldrar inte finns med i bilden över huvud taget kan det dock ses som uppenbart obehövligt och då behöver kontaktuppgifterna inte vara med i ansökan,
- bifogade personbevis avsedda för adoption. Dessa beställer ni från Skatteverket.

När ansökan skickats är det tingsrätten som prövar frågan och avgör om adoptionen bör gå igenom eller inte. Det är mycket svårt för mig att avgöra om de kommer att godkänna den eller ej, men jag rekommenderar att ni i ansökan trycker mycket på er nära relation och ditt behov av att ha en fadersfigur som också är din förälder i juridisk mening. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82785)