Kan du dömas till förskingring eller bedrägeri trots att du själv inte fått vinning av handlingen?

Jag kanske kommer att bli polisanmäld för grov förskingring. Företaget vill inte göra någon polisanmälan. Jag är pensionär och har varit anställd i en firma som lönehandläggare och har under åren 2014-16 gjort löner åt min nära anhörig som inte då varit anställd av företaget. Jag har gjort lönelistor/filer som sedan ekonomiavdelningen har gjort utbetalningar från. OBS jag har inte själv gjort några utbetalningar utan endast gjort underlaget till löneutbetalningarna. Detta har medfört att jag troligtvis kommer att bli ansvarig för återbetalningen som uppgår till ung. 1,5 miljoner. Jag har inte haft någon egen vinning av handlingen och undrar vad som skulle kunna hända?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan hända?

Förskingring
Det här skulle kunna bedömas som förskingring som du själv nämnt i frågan, 10 kapitlet 1 § brottsbalken. I paragrafen står det att gärningen ska innebära vinning för gärningspersonen, men paragrafen blir även tillämplig när du bereder annan vinning, 23 kapitlet 7 § brottsbalken.

Om åklagaren väcker åtal mot dig för förskingring riskerar du således fängelse i högst sex år då brottet kan anses som grovt, 10 kapitlet 3 § brottsbalken. Även då har företaget möjlighet att kräva skadestånd av dig. Det finns dock en chans att rekvisiten för förskingring inte är helt uppfyllda och du kan då inte dömas för förskingring.

Bedrägeri
Mn bedömning är däremot att det finns en större möjlighet att döma dig för bedrägeri, 9 kapitlet 1 § brottsbalken. I bedrägeribestämmelsen stadgas bland annat detta:

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är (din arbetsgivare), dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Trots att du själv inte fått vinning av detta vilseledande kan du göra dig skyldig till bedrägeri, 23 kapitlet 7 § brottsbalken.

Även här riskerar du fängelse i sex år om brottet anses som grovt, 9 kapitlet 3 § brottsbalken.


Vänliga hälsningar

Alicia AbreuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo