Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?

2021-04-14 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är tre helsyskon och ett halvsyskon halvsyskonet avled för flera år sedan och har en (dotter) .Nyligen dog ett helsyskon så det fins bara två helsyskon kvar i livet. Kan dottern till halvsyskonet ärva detta helsyskon
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline,

Som jag förstår din fråga, vill du veta om det är möjligt för dottern till ditt halvsyskon, som är avliden, att ärva ditt avlidna helsyskon. Detta aktualiserar bestämmelser om arvsrätt i Ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om arvsrätt
Dör någon utan att efterlämna en make/maka är det dennes närmaste släktingar som har rätt till arv enligt arvsordningen i ÄB (i 3 kap 1 § ÄB framhålls att efterlevande make ärver före gemensamma barn). Den avlidnes arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser som står i tur till arv efter varandra. Detta betyder att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i de andra klassen uteslutna. Av istadarätten följer att om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe.

Den första arvsklassen består av de närmaste arvingarna d.v.s. arvlåtarens avkomlingar, de s.k. bröstarvingarna (2 kap 1 § ÄB). Som bröstarvinge klassas barn, barnbarn o.s.v. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar, d.v.s. den avlidnes syskon och deras avkomlingar (2 kap 2 § ÄB). Den tredje klassen omfattar i sin tur, arvlåtarens far- och morföräldrar och deras barn, d.v.s. arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap 3 § ÄB). Enligt 2 kap 4 § ÄB kan inga andra släktingar vara legala arvingar.

Förtydliganden
Av omständigheterna framgår att ni är syskon, vilket innebär att ni tillhör andra arvsklassen. Ni kan således ärva enbart ärva om det finns någon i den första arvsklassen, alltså avkomlingar till den avlidne. Är omständigherna sådana att det inte finns några arvsberättigade i den första arvsklassen, är det i första hand era föräldrar som ska ärva eftersom de tillhör den andra arvsklassen. Här delas alltså arvet upp i två lika stora delar. Om båda föräldrarna lever kommer de slutgiltigt få hälften var.

Om den ena föräldern är avliden, medan den andra lever, ska den föräldern som fortfarande är vid liv få sin halva. Den avlidna förälderns barn, alltså den avlidnes syskon, får då dela lika på den del som den avlidne föräldern skulle fått (2 kap 2 § st 2 ÄB). Om den avlidne har halvsyskon har de samma rätt att träda i en gemensam förälders ställe som helsyskon (2 kap 2 § st 3 ÄB).

Om båda föräldrarna är avlidna ärver deras barn, alltså den avlidnes syskon. Arvet ses då fortfarande två delar, alltså ska den ena förälderns barn delar lika på ena hälften, och den andra förälderns barn på andra hälften. Om den avlidne hade både helsyskon och halvsyskon (som i ditt fall) ser uppdelningen annorlunda ut, eftersom helsyskonen kan träda i båda föräldrarnas ställe, men halvsyskonen kan bara träda i den gemensamma förälderns ställe.

Syskonbarn får träda i syskonens ställe om syskonen är avlidna. Denna rätt gäller både helsyskon och halvsyskons barn. Det fungerar på samma sätt som när syskonen träder i en avliden förälders ställe.

Ett exempel
För att försöka tydliggöra lite har jag tagit fram ett exempel. A är den avlidna systern, vars arv ska fördelas, hade inga barn. A har 100 kr i kvarlåtenskap och det är det som ska fördelas. A:s föräldrar är avlidna men A hade två helsyskon, B och C, och ett halvsyskon, D. Mamman är den föräldern som D och A har gemensamt. D, som är avliden har ett barn, E.

Föräldrarna är avlidna, så deras barn träder in istället enligt istadarätten. Föräldrarna skulle fått 50 kr var men eftersom båda är avlidna kommer deras få dessa istället.
A:s mamma har tre barn kvar, d.v.s. B, C och D. De ska då få 1/3 del av 50 kr var. Eftersom D är avliden kan dennes barn träda i dennes ställe, och får då den delen (1/3 var) som D skulle fått.

A:s pappa som också är avliden har två barn kvar, d.v.s. B och C. De får då hälften var av 50 kr.

Fördelningen i detta fall ser alltså ut som följande:
B och C får sammanlagt (från mamma och pappa) 1/3 + ½ var, d.v.s. ca 42 kr
D får 1/3, d.v.s. ca 16 kr

Hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1680)
2021-10-26 Har min halvsyster rätt att ärva mig?
2021-10-25 ​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?
2021-10-25 Ven ärver om båda makarna dör och det inte finns bröstarvingar?
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?

Alla besvarade frågor (96583)