Kan dödsbon ärva?

2019-08-16 i Arvsordning
FRÅGA
En far och en mor har en son.Fadern och modern är inte gifta eller sambo.Sonen avlider för 15 år sedan.Sonen har inga barn och var inte gift.Bouppteckning och arvskifte efter sonen har inte gjorts.Fadern är omgift.Nu avlider fadern.FRÅGAHar sonens dödsbo arvsrätt efter fadern, d.v.s. modern?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) och eventuellt testamente. Eftersom det inte framgår om testamente finns eller inte kommer jag i mitt svar utgå från att det inte finns.

Den legala arvsordningen

I första hand ärver barn och barnbarn, även kallat bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Är man gift och har gemensamma barn ärver efterlevande make de gemensamma barnens andel med fri förfoganderätt som de sedan får ut när även denne dör (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (endast barn till en av makarna) får ut sin andel direkt (3 kap. 1 § ÄB). I andra hand ärver Föräldrar eller syskon om dessa är avlidna (2 kap. 2 § ÄB). Är även syskon avlidna ärver syskonbarnen (2 kap. 2 § ÄB). Finns inte heller föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver i sista hand mor- och farföräldrar eller om dessa är avlidna fastrar, mostrar, farbröder och morbröder (2 kap. 3 § ÄB). Denna arvsklassen är sluten, vilket betyder att om inga av dessa finns i livet går inte arvsrätten vidare till kusiner. Kusiner ärver alltså inte varandra. Andra än dessa får inte enligt lagen ärva (2 kap. 4 § ÄB). Finns inga av dessa i livet går istället arvet till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Alltså: sonens dödsbo har inte arvsrätt efter fadern eftersom dödsbon inte har arvsrätt enligt lag. Hade sonen däremot varit i livet hade han haft arvsrätt.

Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1249)
2019-10-13 Hur skiljer sig arvsrätten mellan sambor och makar?
2019-10-10 Kan en efterlevande make ärva egendom som den avlidne maken ägde?
2019-10-10 Får särkullbarn ut sin del av arvet omedelbart vid förälders bortgång?
2019-10-06 Vem ärver efter någon som är ogift och inte har barn?

Alla besvarade frågor (73691)