Kan dödsboet kräva mig enligt reversen om släktingen som lånat ut pengar till mig dör?

2018-10-04 i Fordringar
FRÅGA
Om en släkting lånat ut pengar till mig och efter några år avlider. Revers är skriven till släktingen N.N. Får då dödsboet fortsätta att kräva mig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du beskriver regleras i skuldebrevslagen (SkbrL).

Jag tolkar det så att i ditt fall gäller ett enkelt skuldebrev (Ett åtagande att återbetala ett belopp), eftersom det är ställt till en viss person. (26 § SkbrL)

Enkla skuldebrev kan överlåtas, och då har mottagaren inte bättre rätt än den ursprungliga borgenären. Med detta menas att du kan betala av skulden på samma sätt till dödsboet som du hade gjort till släktingen. (27 § Skbrl)

Sammantaget kan alltså konstateras att skuldebrev kan överlåtas, och gäller trots att det är en ny person som kräver dig på din skuld.

Hoppas detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66985)