Kan dödsbodelägare vidimera en bouppteckning?

FRÅGA
Kan jag, som är dödsbodelägare, vidimera den kopia av bouppteckningen som ska skickas in till Skatteverket?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vidimering och om du som dödsbodelägare kan vidimera den kopia av bouppteckning som ska skickas in till Skatteverket. Bestämmelserna om det detta finns i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag gå igenom förfarandet vid dödsbo och bouppteckningen - som undertecknas av bouppgivare.

Dödsbo som har flera delägare

Om ett dödsbo har fler än en delägare ska den som bäst känner till dödsboets tillgångar utses till s.k. bouppgivare (20 kap 6 § ÄB). Bouppgivaren ska utse två förrättningsmän som inte på grund av lag eller testamente har rätt att ärva den avlidna (20 kap. 2 § ÄB).

Underteckna en bouppteckning

En bouppteckning undertecknas av bouppgivaren som försäkrar på heder och samvete att de lämnade uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och de båda förrättningsmännen intygar att allt blivit riktigt antecknat och att tillgångarna värderats efter bästa förstånd (20 kap. 6 § andra stycket ÄB).

Registrering av bouppteckning

Bouppteckningen ska inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket (20 kap. 8 § ÄB). I ÄB uppställs inga krav att bestyrkandet ska ske av någon som inte är dödsbodelägare. Bestyrkandet kan exempelvis ske med en enkel text: "Kopian överensstämmer med originalet". Bestyrkandet ska vara i original. Således är det möjligt att vidimera en bouppteckning.

Om du skulle ha fler funderingar kan du ringa direkt till Lawline. Telefonrådgivningen hos Lawline kostnadsfri, värt att tillägga är att operatörskostnader kan tillkomma beroende på vilket abonnemang du har. Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91127)