Kan ditt aktiebolag krävas på betalning för ett borgensåtagande som du har skrivit under som privatperson?

2020-11-06 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Om jag skrivit på som borgenär och som privatperson... tvingas betala.Kan inkassobolaget då även försätta mitt AB i Konkurs? eller kan de bara söka indrivning på uttagen lön ?Jag skrev på som privatpersonJag har ett AB som inte har ngt med borgensåtagandet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har skrivit under en borgensförbindelse och förbundit dig att vara borgensman i förhållande till den aktuella skulden, och att du inte har skrivit under skulden som borgenär. Detta eftersom en borgenär är den som har lånat ut exempelvis pengarna och har rätt att kräva betalt för skulden.

Bestämmelser om borgensåtagande finns i handelsbalken (HB) 10 kap.

Det är endast den som faktiskt har skrivit under borgensåtagandet/borgensavtalet som är den faktiska borgensmannen (HB 10 kap 8 §). Visserligen kan juridiska personer ingå borgensåtaganden och vara borgensmän. I ditt fall skriver du att du har ett AB och att detta inte har något att göra med borgensåtagandet. Därmed är det du som privatperson som är borgensman och det är du som privatperson som därmed har förpliktigat dig att betala skulden som borgensman.

Det är en skiljelinje mellan dig som privatperson och ditt aktiebolag eftersom aktiebolaget är en juridisk person. Ditt aktiebolag har inget att göra med dina privata skulder. Utan det är en klar skiljelinje mellan ett aktiebolags skulder och tillgångar och ägarnas skulder och tillgångar. Ditt aktiebolag kan därmed inte försättas i konkurs om du inte betalar för den skulden som är kopplad till borgensåtagandet. Borgenären kan inte heller kräva utmätning i egendom hos ditt aktieför skulden som är kopplad till borgensåtagandet. Det ska dock poängteras att borgenären exempelvis istället kan kräva utmätning hos dig som privatperson eller begära dig personligen i konkurs om det går så pass långt.

Sammanfattningsvis så kan inte ditt aktiebolag försättas i konkurs för att du inte betalar för skulden som är kopplad till borgensåtagandet. Borgenären kan exempelvis endast kräva utmätning hos dig som privatperson eller kräva andra sanktioner mot dig personligen för att du inte betalar för skulden som är kopplad till borgensåtagandet där du som privatperson är borgensman.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92198)