Kan det vara olaga hot eller olaga förföljelse att försöka framföra budskap till politiker inför val

FRÅGA
Hej!Jag undrar om det räknas som stalking (olaga förföljelse) att inför kommande val kontakta politiker och partier och ta upp medias rapporter om t ex socialtjänstens missbruk av LVU och statliga SIS övergrepp mot barn som allvarligt skadar och dödar våra unga?Vill samtidigt fråga om det räknas som olaga hot att ständigt påminna politikerna om kommande val och att man även som anhörig till de här barnen har rösträtt?
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot

Olaga hot finns reglerat i 4 kap. 5 § brottsbalken. Där framgår att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot.

Så som jag förstår din fråga undrar du om det kan vara olaga hot att ständigt påminna politikerna om kommande val och att man som anhörig till de barn som till exempel tas om hand enligt LVU har rösträtt. Enligt den brottsbeskrivning som gäller för olaga hot tycker jag inte att det du beskriver skulle kunna vara olaga hot under förutsättning att det är just dessa ord som uttrycks till politikerna. Om det däremot förekommer någon form av hot om brottslig gärning i samband med uttalandena till politikerna skulle olaga hot kunna aktualiseras. Ett typiskt exempel på olaga hot är att säga "Jag vet var du bor" eller liknande. Skulle man till exempel framföra åsikter till politikerna och avsluta med ovanstående fras eller något liknande som skulle kunna framkalla allvarlig rädsla för den berörda politikerns person, egendom, frid eller frihet kan man göra sig skyldig till olaga hot. Men enbart det som du beskriver i din fråga aktualiserar alltså inte olaga hot.

Olaga förföljelse

Brottet olaga förföljelse återfinns i 4 kap. 4 b § brottsbalken. Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör:

misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,ofredande enligt 4 kap. 7 §,sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, elleröverträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms för olaga förföljelse om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personen integritet (4 kap. 4 b § brottsbalken).

Att kontakta olika politiker och partier och som du skriver, "ta upp medias rapporteringar om till exempel socialtjänstens missbruk av LVU och statliga SiS övergrepp mot barn som allvarligt skadar och dödar våra unga" utgör i sig inte olaga förföljelse. För olaga förföljelse krävs en förföljelse genom brottsliga gärningar. Det uttalanden du beskriver innehåller inga hot eller liknande. Som jag beskrev ovan kan läget däremot bli annorlunda om uttalandena innehåller någon form av hot mot berörda politiker och dessa gärningar kan bedömas utgöra led i en upprepad kränkning av personens integritet.

Det du beskriver låter enligt mig i första hand som att man har ett intresse av att åstadkomma förändring och få politikerna att lyfta vissa frågor. Så länge dessa kontakter med politikerna inte innehåller någon form av hot eller liknande ser jag ingen anledning till att de skulle kunna betraktas som varken olaga hot eller olaga förföljelse.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen vid fler frågor.

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96380)