Kan det vara olaga frihetsberövande om man blir inlåst i en lägenhet?

FRÅGA
hej,hittar inget i Brottsbalken 1962:700 o olaga frihetsberövande när en person bokat möte i en lägenhet och väl där hindras från att lämna den och tvingas ringa polisen. Kan ni ge svar om lagen och tolkning? tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att en person har blivit inlåst i en lägenhet och förhindrad att lämna denna. Nedan utreder jag om brottet olaga frihetsberövande kan aktualiseras. Inledningsvis kan sägas att alla brott kräver uppsåt enligt brottsbalken (brb) 1 kap. 2 §. Det innebär att gärningsmannen åtminstone skulle varit likgiltig inför faktumet att denne begick ett eventuellt brott.

Vad gäller vid olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § Brb?

Olaga frihetsberövande aktualiseras om en person på något sätt förhindrar en person från att fritt röra sig i något utrymme. Det krävs inte att det är under en lång tid utan kan likaväl vara en relativt kort tidsrymd. Att förhindra någon från att lämna en lägenhet får klassificeras som ett frihetsberövande. För att det ska vara olovligt krävs att frihetsberövandet varit väsentligt, dvs att de med rimliga medel inte kunnat komma ut ur lägenheten. Om det förekommit inslag av hot eller våld stärker detta allvarligheten ytterligare, men det är inget måste att det ska ha förekommit hot eller våld.

Finns det andra tänkbara brottsrubriceringar?

Även om kravet på olaga frihetsberövande inte är uppfyllt kan förfarandet rubriceras som ofredande (4 kap. 7 § Brb) samt olaga tvång (4 kap. 4 § Brb). Det är lägre ställda krav på dessa rubriceringar och de förutsätter inte att någon blivit "inlåst" på så sätt som olaga frihetsberövande kräver. Situationer då dessa brott kan vara tänkbara är om frihetsberövandet vara väldigt kort och om själva handlingen varit mindre allvarlig.

Slutsats

Utifrån din fråga låter det som att denna personen blivit utsatt för olovlig frihetsberövande. Om situationen upplevs som så hotfull eller obehaglig att man känner sig manad att ringa polisen borde rekvisiten vara gott väl uppfyllda. Det man kan göra om man blivit utsatt för ett brottsligt angrepp är att upprätta en polisanmälan via telefon eller på polisens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82649)