Kan det vara förtal att länka en dom på Facebook?

Jag la nyligen ut ett inlägg på Facebook som handlade om en gammal vän som hade begått två våldtäckter, jag länkade ävem domen i mitt inlägg men jag nämnde aldrig hans namn i mitt inlägg utan hand namn fanns i domen, kan jag bli dömd för att jag skrev de inlägget?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) regleras brottet förtal. Enligt lagtexten krävs att du utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnat uppgift som varit ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Att utpeka någon som brottslig kan alltså utgöra förtal, trots att uppgiften är sann. Det kan till exempel vara förtal att länka en dom på Facebook.

Det finns dock undantag från straffansvaret. Om du varit skyldig att uttala dig eller om det varit försvarligt att lämna uppgiften kan du undgå straffansvar. Vid en försvarlighetsbedömning måste hänsyn tas till bland annat hur allvarlig uppgiften är, på vilket sätt eller i vilket syfte den lämnades, vem som lämnade uppgiften och vem uppgiften handlar om. Med hänsyn till allmänintresset kan det till exempel vara försvarligt att lämna uppgifter om en offentlig person. Om uppgiften som lämnats är försvarlig krävs dessutom att den var sann eller att du haft skälig grund för den. Att den uppgift du spridit är sann kan alltså ha betydelse för bedömningen.

Sammanfattningsvis kan det vara förtal att skriva ett inlägg på Facebook och i samband med det länka en dom rörande personen. Det är dock svårt att utan mer information dra några säkra slutsatser.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”