Kan det vara brottsligt att anklaga någon via Facebook?

Hej, jag har av en person på Facebook blivit anklagad för att vara besatt utav att länka olika artiklar om ett parti. Känner mig väldigt kränkt. Min undran är om det är lagligt att utsätta ngn för det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB).

Det finns två typer av brott som kan bli aktuella i ditt fall, förtal eller förolämpning. Jag kommer att behandla de båda under olika rubriker nedan.

Förtal

Om personen utpekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnat uppgifter med syfte att få andra att känna missaktning mot dig ska denna person dömas för förtal (BrB 5 kap. 1 §).

Det krävs här att uppgiften om dig som "besatt" lämnas till någon annan än dig. Genom att det skett på Facebook som är en öppen form av sociala media är det högst troligt att någon annan än dig tagit del av denna uppgiften om den lämnats av personen i form av exempelvis kommentarer. Har du blivit utpekad som besatt i privata meddelanden som inte någon annan kunnat se är det däremot inte fråga om förtal.

Frågan är om att utpeka dig som "besatt" gjorts i syfte för att få andra människor att känna missaktning gentemot dig. Det är möjligt att detta är en sådan uppgift som kan få andra att känna missaktning gentemot dig, men jag kan tyvärr inte ge ett konkret svar på denna fråga.

Förolämpning

Om uppgiften inte lämnats till någon annan än dig (exempelvis genom privata meddelanden) kan det istället vara fråga om förolämpning (BrB 5 kap. 3 §). Även här är det dock en fråga om att bli kallad "besatt" är så pass allvarligt att det kan anses vara fråga om en förolämpning i lagens mening.

Vad kan du göra?

Du kan alltid göra en polisanmälan om vad som skett men du själv kommer behöva väcka åtal mot personen som anklagat dig. I undantagsfall kan åtal väckas av åklagare, bland annat om du är under 18 år (BrB 5 kap. 5 §).

Jag hoppas mitt svar varit till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo