Kan det vara arbetsvägran om en anställd inte svarar på mobilen angående arbete?

FRÅGA
hej! först vill jag berömma er för en otroligt bra hemsida kan verkligen rekommendera. här är min fråga. kan en arbetsgivare hävda att man fullgjort sin meddelande skyldighet på min fritid via sms utan att få det bekräftat av arbetstagaren i fråga. och om arbetstagaren hävdar att man inte läst sms och därmed inte bekräftat meddelandet hävdar arbetsgivaren att det är fråga om arbetsvägran. vi arbetar 2 skift måndag till fredag mellan 07.00 och 23.00. arbetsgivaren ville förskjuta skiftet till söndag kväll kl 22.00. I avtalet står att arbetsgivaren kan förskjuta skift till denna tid men att frivillighet ska gälla i första hand där efter kan arbetsgivaren beordra förskjutet skift senast fredag kl 14.00. jag tycker att man alltid ska bekräfta att man fått meddelandet vad anser ni? tack på förhand.
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till oss och att du är nöjd med vår tjänst, jag ska besvara din fråga så gott jag kan.

Arbetsvägran?
Det är arbetsgivaren som i kraft av sin arbetsledningsrätt bestämmer vilket arbete som ska utföras och hur det ska utföras. Arbetsdomstolen har i sin praxis sett allvarligt på arbetsvägran och uttalat att en arbetstagare som vägrar utföra arbete som arbetsgivaren begär anses i princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i anställningen. Vid bedömningen av om arbetsvägran utgör saklig grund för uppsägning eller avskedande ska dock omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Om arbetstagarens arbetsvägran framstår som ett uttryck för en allmän ovilja att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar, lär det enligt Arbetsdomstolens praxis finnas skäl för att skilja arbetstagaren från anställningen (se AD 1978 nr 6).

Problemet verkar ligga om i denna situation kan ses som arbetsvägran, och därmed skäl till uppsägning/avsked, när man inte har svarat i telefon eller sms när ens chef har försökt ta kontakt. Enligt arbetsdomstolen dom (AD 2019, nr 2) har en besiktningsman med självständigt arbete brustit i sin kommunikation med sina chefer på så vis att uppsägning hade varit befogat. Domstolen beaktade en rad omständigheter, så som att hans självständighet i arbetet gjorde kommunikation med cheferna väsentligt för att upprätthålla arbetet. Han gjorde även en rad andra saker, exempelvis att inte följa företagets instruktioner gällande inställning på kontoret, inte svarade mejl eller besvarade företagets frågor. Detta hände upprepade gånger under tre års tid och han hade varit anställd i över 25 år.

Det är en omfattande analys som måste göras från fall till fall. Ju längre en anställd har arbetat, ju mer skyldighet har arbetsgivaren att försöka lösa problemet och beroende på arbetet självständighet så kan att inte svara på sms vara en allvarlig förseelse.

Ditt fall
Det måste därför avgöras från fall till fall huruvida det är en arbetsvägran. Har du ett självständigt jobb där kommunikation med chefen är väsentlig så kanske inte första gången är en arbetsvägran men händer det upprepade gånger kan det ses som skäl till uppsägning då det är ett tecken på vårdslöshet. Chefen har emellertid ingen skyldighet att bekräfta att arbetstagaren har fått smset utan det kan förutsättas genom att smset skickats. Eftersom avtalet stadgar att arbetstagaren kan ändra skiftet senaste 14:00 på fredagen så kan det sägas att arbetstagaren har en skyldighet att vaka sin mobil och att kunna ge en relativ snabbt svar. Det beror därför helt enkelt på om arbetstagaren har skrivit innan 14:00 på fredagen eller inte. Samtidigt så kan inte en enstaka händelse vara grund för uppsägning utan detta bör hända flertal gånger och kontinuerligt.

Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen så rekommenderar jag att du hör av dig till dem för vidare hjälp. Du kan även ta hjälp av våra jurister, du är välkommen att ta kontakt med mig i sådana fall på Binh.Tran@lawline.se, så återkommer jag med en offert.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82629)