Kan det utgöra förtal att påstå att någon tar droger?

FRÅGA
Kan man anmäla någon för förtal om hen ringer till min kurator och säger att jag tar droger utan något bevis. Som gör att jag får åka in på drogtest. Visade negativt.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses utgöra förtal.

Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sätt ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Uppgifter om att en person tar droger skulle kunna klassas som uppgifter som typiskt sett är tillräckliga för att andra personer ska uppfatta den utsatte för klandervärd i sitt levnadssätt.

Förtal är ett så kallad målsägandebrott. Detta innebär att åklagare som huvudregel inte får väcka åtal för förtal. Förfarandet ser istället ut så att åtal kan väckas genom initiativ från målsäganden i fråga. Man talar då om så kallad enskilt åtal. Det är viktigt att vara medveten om att man vid enskilt åtal riskerar att bli tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet. Det kan alltså bli väldigt relativt dyrt att väcka enskilt åtal om man skulle förlora målet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll