Kan det tillkomma gåvoskatt på pengagåvor från USA?

2021-07-05 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag bor i Sverige och har en pojkvän i USA som vill skicka en gåva till mig på 150 miljoner. Min fråga är hur banken kommer se på detta samt om någon utav oss kommer behöva skatta på dessa pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidigare var gåvor skattepliktiga i Sverige enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt – denna gåvoskatt avskaffades emellertid den 1 januari 2005. Reglerna kring skatt på gåvor hittar vi numera i Inkomstskattelagen (IL). Jag kommer i mitt svar utgå från att du är svensk medborgare då du befinner dig i Sverige.

Gåvor i svensk skatterätt

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en överföring ska betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten:

1. Det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring,

2. Det ska finnas en gåvoavsikt och inte finnas något krav på en motprestation

3. Överföringen ska ha skett frivilligt

Om samtliga kriterier är uppfyllda så rör det sig skattemässigt om en skattefri gåva. I Sverige finns det inte någon lagstadgad gräns på hur stora belopp man får ta emot eller ge som gåva och det ställs heller inte några formkrav på hur överlåtandet ska ske. Det kan dock alltid vara fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev i ert fall eftersom att det rör sig om en stor summa pengar – som bevis ifall det skulle uppstå frågetecken kring gåvan. För att gåvobrevet ska vara juridisk korrekt måste det innehålla:

1. Information om givaren och mottagaren,

2. Beskrivning av gåvan – i detta fall beloppet

3. Överlåtelseförklaring – att detta belopp överlåts som gåva

4. Ort, datum och underskrift från givaren och mottagaren

Gåvor i amerikansk skatterätt

Amerikansk skatterätt är en helt annan jurisdiktion med stora skillnader från svensk skattelagstiftning. Vad jag kan utläsa från den amerikanska skattemyndighetens hemsida är att det kan förekomma gåvoskatt om summan på gåvan överstiger 15.000 USD årligen för 2021. Denna möjliga gåvoskatt betalas i sådant fall av givaren, vilket i detta fall är din pojkvän i USA.

Min rekommendation är att din pojkvän kontaktar de amerikanske skattemyndigheterna (IRS) för att få helt säkert besked kring vad som gäller, då vi på Lawline tyvärr inte är experter på de amerikanska skattereglerna.

För att sammanfatta är du således ur ett svenskt perspektiv inte skatteskyldig för gåvan från din pojkvän, däremot kan din pojkvän möjligtvis behöva betala gåvoskatt för gåvan i USA. Även viktigt att tänka på för givaren är att banker ibland har en maxgräns för hur stora belopp som kan skickas per överföring – det skulle därför vara fördelaktigt att din pojkvän även rådgör med hans bank innan överföringen för att slippa komplikationer.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (335)
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt
2021-08-22 Is a gift taxable in Sweden?
2021-08-14 Beskattas gåva?

Alla besvarade frågor (95664)