Kan det krävas ett nytt förarprov för att få ett nytt körkort efter en återkallelse?

Hej! Fick återkallat körkort i 12 månader pga drograttfylla. Har haft körkort i 13 år. Kan transportstyrelsen kräva nytt förarprov? Har ansökt om körkortstillstånd och fått godkänt samt det är 2 månader kvar sen den togs. I deras beslut är det otydligt och känns som att dom ber mig göra ett förarprov. Är detta möjligt då Trafikverket säger att är spärrtiden 12 mån eller lägre krävs inget nytt kunskaps eller förarprov. Hälsningar Jan.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan behöva genomföra ett nytt förarprov för att få ut ett nytt körkort efter en återkallelse. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort
I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort beslutas av Transportstyrelsen och kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat, rattfylleri (5 kap. 3 § första punkten b) körkortslagen).

Spärrtid
I samband med en körkortsåterkallelse ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera.

Utfärdande av nytt körkort

Körkortsinnehavaren kan få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden har löpt ut (körkortslagen, 5 kap. 13 §). För att få ett nytt körkort utfärdat måste den sökande bland annat ha ett körkortstillstånd och ha avlagt ett godkänt förarprov (körkortslagen, 5 kap. 14 § 1 st.). Med förarprov avses såväl ett kunskapsprov som ett körprov.

Det finns emellertid vissa undantag. I det fall återkallelsen av körkortet har gjorts till följd av rattfylleri och spärrtiden har bestämts till högst ett år får, exempelvis, ett nytt körkort utfärdas efter det att en ansökan om körkortstillstånd har gjorts och godkänts (körkortslagen, 5 kap. 14 § 3 st.). Då behöver alltså inte något nytt förarprov göras. (Observera att även återkallelse av körkort under gällande prövotid medför att både körkortstillstånd och godkänt förarprov krävs för att ett nytt körkort ska utfärdas (körkortslagen, 5 kap. 15 §)).

Huruvida du behöver göra ett nytt förarprov beror således på vilken spärrtid återkallelsen av ditt körkort är kombinerad med och huruvida en prövotid gäller för körkortet. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här.

Vad som gäller i ditt fall
Då spärrtiden, i ditt fall, har bestämts till 12 månader och ditt körkortstillstånd har godkänts av Transportstyrelsen borde det inte krävas ett nytt förarprov för att du ska få ett nytt körkort utfärdat. Jag rekommenderar dig dock att läsa vidare på Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor, inklusive information om återkallelse av körkort, spärrtid och nytt körkort efter återkallelse. Det är även möjligt för dig att kontakta dem för frågor i ditt ärende. Kontaktinformation till Transportstyrelsen hittar du här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.
Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning