FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt22/04/2019

Kan det bli problem när jag ska flyga över amerikanskt luftrum om jag tidigare har nekats visum?

Hej,

Har blivit nekad visum till USA för ca 10 år sedan på grund av brott som gav ca 1 års fängelse.

Så jag finns i deras register.

Ska nu flyga till Mexico över USAs luftrum

och måste då inlämna mina uppgifter, kommer det bli problem?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Passagerare som ska flyga genom amerikanskt luftrum måste registreras i "Secure Flight"

När en passagerare ska flyga genom amerikanskt luftrum så kräver den amerikanska transportmyndigheten att personen först ska registreras i ett system som kallas "Secure Flight". Flygbolagen har en skyldighet att inhämta den information som behövs för att detta ska kunna göras senast 72 h före avresan. Informationen som ska hämtas in är i regel:

- Namn, såsom det står på pass eller liknande

- Födelsedatum

- Kön

Syftet är att kunna identifiera personer som befinner sig på "no-fly lists" och andra "watch-lists"

Syftet med systemet är att kunna utreda de personer som flyger genom USAs luftrum, och bland annat kunna identifiera terrorister och personer som befinner sig på USA:s s.k. "no-fly list" eller andra "watch-lists". Dessa kan man hamna på om man exempelvis är misstänkt för att hålla på med terrorism, om man regelbundet reser till länder som t.ex. är associerade mer terrorism eller olika sorters brott. Detta är alltså inte samma sak som exempelvis ett visum eller ett ESTA.

Jag vet givetvis inte vilket brott du har blivit dömd för, men att det (i kombination att du skulle ha blivit nekad visum) skulle kunna resultera i att du har hamnat på någon sorts "watch-list" eller liknande som gör att du inte skulle kunna få flyga över USAs luftrum känns inte så troligt eftersom det huvudsakliga syftet är att bekämpa terrorism och liknande. Jag kan inte hitta några belägg för att du skulle bli nekad att stiga på ditt flyg till Mexiko endast på grund av det faktum att du tidigare har blivit nekad visum till USA, men detta är givetvis ingen garanti.

Sammanfattning och råd

Jag kan inte med säkerhet svara på om det kommer att bli problem eller inte. Det känns dock inte så troligt att så skulle vara fallet. Å ena sidan så verkar främst personer som har blivit kopplade till terrorism och liknande blir drabbade av systemet, men jag vet ju å andra sidan dock inte vilket sorts brott du har begått och hur det kan tänkas påverka dina chanser.

Du skulle kanske möjligtvis kunna vända dig till den amerikanska ambassaden i Sverige eller liknande för att kunna få mer hjälp. USAs viseringsinformationstjänst för Sverige skulle kanske också kunna hjälpa dig och ge dig mer ingående information. Om de inte har den kompetensen så skulle de kanske åtminstone kunna härleda dig vidare till någon som har det.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar ett stort lycka till med din resa!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”