Kan det avtalas om en längre uppsägningstid?

FRÅGA
Vad gäller om uppsägningstid från arbetstagare när det inte finns ett kollektivavtal?Gäller ett anställningsavtal som jag skrivit på med 3 månader? Trodde man bara kunde avtala om avsteg på 1 månad enligt LAS om det var till fördel för arbetstagaren? Alltså , är det giltigt för argetsgivaren att be en skruvar under ett personligt avtal utan kollektivavtal om 3 mån uppsägningstid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör LAS som är semidispositiv som betyder att vissa delar kan avtalas bort via kollektivavtal men är tvingande för arbetstagarens fördel. Finns det inget anslutet kollektivavtal ska LAS bestämmelser gäller för arbetstagaren. Uppsägningstid regleras i den 11 § LAS och den minst möjliga uppsägningstiden är en månad. För att LAS är tvingande för arbetstagarens fördel får det inte avtalas (genom anställningsavtal) sämre villkor än det som står i LAS, eller det som kan anses vara till arbetstagarens nackdel enligt 2 § 2 st LAS. Dock går det att avtal om mer rättigheter än vad som regleras i LAS. Det betyder att arbetsgivaren inte kan avtala om en kortare uppsägningstid än en månad men det går att avtala om en längre uppsägningstid då det anses vara en ökad rättighet arbetsrättsligt.

Svar
Så svaret på din fråga är att anställningsavtalet är giltigt även om det är längre uppsägningstid då arbetsgivaren ger en längre gående rättighet till dig som arbetstagare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?