Kan den som pekar ut någon som "rasist" på Facebook dömas för förtal?

FRÅGA
Hej! Är det förtal att skriva att någon är rasist i kommentarsfältet på Facebook? Vad kan konsekvenserna bli av en sådan kommentar?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ur något avseende ska utveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Kravet för att ett uttalande ska utgöra förtal är att avsändaren "utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning" (5 kap. 1 § brottsbalken).

Att vara rasist är inte brottsligt men skulle kunna utgöra ett "klandervärt levnadssätt" och/eller ge upphov till "andras missaktning". Rent principiellt är det således möjligt för den som kommer med den typen av påståenden att göra sig skyldig till förtal. Därigenom uppkommer även en skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

Ett exempel på när just beskyllningar om att vara rasist gett upphov till skadeståndsskyldighet är en dom i Attunda tingsrätt meddelad 2011 (FT 2255-10). Parterna i målet var en vänsterpartist och en sverigedemokrat. Vänsterpartisten hade på sin blogg antytt att sverigedemokraten var nazist och godkänt kommentarer som utpekade sverigedemokraten som rasist. Vänsterpartisten hade även publicerat liknande inlägg på Facebook, som därmed fått stor spridning.

Sammanfattningsvis kan en anklagelse om att vara rasist utgöra förtal och medföra en skadeståndsskyldighet. Mycket hänger dock på de specifika omständigheterna. Om du vill ha en mer detaljerad bedömning rekommenderar jag således att du antingen tillhandahåller mig ett tydligare underlag kring vad som har hänt eller hör av dig till någon av mina duktiga, och färdigutbildade, kollegor på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?