Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

2021-05-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag hade bokat en tid hos en nagelgörare, samma dag blev jag sjuk och avbeställde tiden ca 7h innan bokad tid. Ringde och beställde ny tid 2 dgr senare, då upplyste hon mig om att hon skulle ha betalt för den avbokade tiden, avbokningen kom in för sent, och hon förlorade kunder. Kan hon göra så, har betalt, men hon miste mig som kund / tack på förhand !
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en nagelterapeut har rätt att debitera en kostnad vid avbokad tid. I mitt svar kommer jag att utgå från att nagelterapeuten är en näringsidkare (ett företag) som du som konsument har köpt en tjänst hos.

Vanligtvis är konsumenttjänstlagen tillämplig när en privatperson köper en tjänst av en näringsidkare. Lagen gäller dock inte behandling på personer, till exempel nagelbehandlingar (1 § konsumenttjänstlagen). Även om lagen inte är direkt tillämpbar kommer jag att använda den som vägledning lite längre ner i svaret.

Köparens ångerrätt

Om bokningen har skett över telefon eller eller via internet, kan distansavtalslagen vara tillämplig. Lagen innehåller regler om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Distansavtalslagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att du som kund inte kan få det sämre än vad som framgår av lagen (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge kunden information huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen samt övriga villkor för ångerrätten (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen). Detta ska ges på ett klart och begripligt sätt för dig som konsument (2 kap. 3 § distansavtalslagen).

Ångerrätten gäller i minst 14 dagar

Ångerrätten för en kund börjar löpa från dagen för bokningen och gäller sedan i minst 14 dagar. Om du inte fått någon information om ångerfristen kan denna dock gälla i upp till ett helt år (2 kap. 10 och 12 § distansavtalslagen). I ditt fall innefattar inte ångerrätten någon ersättningsskyldighet för dig som kund, därför att nagelterapeuten inte har börjat utföra sin tjänst (2 kap. 15 § distansavtalslagen). Det bör även påpekas att vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som innebär en debitering endast om detta har varit tydligt innan bokningen gjordes och konsumenten har accepterat detta (1 kap. 9 § distansavtalslagen). I ett sådant fall måste nagelterapeuten ha informerat dig innan du bokade tiden om att det skulle ske en debitering vid uteblivet besök, annars har nagelterapeuten inte någon rätt att ta ut en avgift efter det att ångerrätten har löpt ut.

Nagelterapeutens rätt att ta ut avgift för den del av tjänsten som inte kunnat utföras

Som nämnt är konsumenttjänstlagen inte direkt tillämplig i detta fall men den kan ändå användas som vägledning. Om du inte har rätt till ångerfrist, till exempel för att denna löpt ut eller därför att du inte bokat tiden via telefon eller på nätet, kan du ändå ha rätt till att avbeställa tjänsten. Enligt denna lag har dock näringsidkaren rätt till ersättning för de kostnader som uppstått till följd av att kunden har avbeställt tjänsten. Detta innebär att nagelterapeuten skulle kunna debitera dig för till exempel den kostnad som uppstått för att hen inte har kunnat hitta en annan kund efter att du avbokat din tid (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Det är dock viktigt att understryka att det sagda gäller endast om nagelterapeuten har vidtagit åtgärder för att begränsa skadan (50 a § konsumenttjänstlagen). Detta innebär att nagelterapeuten kan ta ut en avgift för kostnaderna som uppstått endast om hen försökt att till exempel boka in en ny kund utan att ha lyckats med det. Om nagelterapeuten inte har vidtagit några sådana åtgärder har hen ingen rätt att ta ut en ersättning för det.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det inte helt tydligt vilken lag som är tillämpbar när det gäller behandlingar som utförs på människor, som till exempel arbete som utförs av en nagelterapeut. Distansavtalslagen kan dock vara tillämplig om beställningen har gjorts via telefon eller på nätet. Om bokningen gjordes via nätet bör nagelterapeuten, på ett tydligt sätt, ha informerat dig om vad som gällde för avbokning av din tid samt om en debitering kunde ske vid avbokningen. Detta skulle alltså ha gjorts innan du bokade tiden. Om detta har gjorts ser det ut som att nagelterapeuten haft rätt att ta ut en avgift vid avbokningen, förutsatt att du accepterade villkoren när du bokade tiden. Som konsument har du dock alltid en ångerfrist på 14 dagar från dagen för bokningen, då du kan avboka din tid utan att behöva stå för någon kostnad. Om din ångerfrist av någon anledning inte gäller eller har löpt ut finns det även en möjlighet för nagelterapeuten i enlighet med konsumenttjänstlagen att debitera dig för de kostnader som uppstått i samband med att du avbokade tiden.

Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97634)