Kan "då ska jag vara mycket aktiv" utgöra olaga hot?

Kan ” då ska jag vara mycket aktiv ” vara olaga hot?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Inledningsvis behöver jag säga att det är svårt att bedöma ifall ditt exempel skulle kunna utgöra olaga hot då kontexten saknas och meningen i sig inte tydligen innehåller ett hot.


Men, låt mig förklara vad som är olaga hot och så kanske det blir enklare att göra den bedömningen med hela situationen i åtanke. Olaga hot, enligt 4 kap 5 § brottsbalken, innebär att en person hotar en annan med en brottslig gärning, på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, frihet eller frid. 

   Hotet måste därmed innebära ett hot om brottslig gärning, att man alltså hotar med att begå något brott. 

    Vidare skall det vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Det innebär att hotet i det typiska fallet skulle vara av en sådan art att en person skulle bli allvarligt rädd, för sin eller någon annans säkerhet, antingen säkerhet till person, alltså kroppslig säkerhet, eller säkerhet till egendom, frihet eller frid.


Det är alltså otydligt från ditt exempel att hotet handlar om att personen skulle begå en brottslig gärning och det är därmed också svårt att bedöma att ett sådant hot skulle kunna framkalla en allvarlig rädsla hos offret.


Hoppas detta svarar på din fråga!Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo