Kan butikspersonal vägra att släppa in mig i butik?

FRÅGA
Har en fråga jag måste ha svar hur jag ska gå till väga. Kom in i en affär idag å innan jag ens han komma in så så dom till mig att jag inte fick komma in där. Dom hade sett mig på nån film att jag hade tagit där men vad vet jag inte då dom inte sa det. Hur ska jag göra för får man man verkligen göra så och hur kan man göra då jag känner mig kränkt då dom sa det inför andra kunder också. Hon bara stoppade mig och sa jag inte fick komma in där
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall skulle olaga intrång vara aktuellt att pröva. Straff kan ådömas den som olovligen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe (4 kap. 6 § 2 st BrB). Högsta domstolen har dock konstaterat att ett överträdelse av ett portförbjud (t.ex. i en allmän butik under öppettider), inte strider mot förbudet om olaga intrång. Stadgandet om olaga intrång ska tolkas som att det är avsett som ett skydd för lokaler och utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten (NJA 1995 s. 84). I ditt fall handlar det om en allmän plats och även om butikskontrollanterna uppmanar dig att gå därifrån, begår du inget brott om du går in.

Vad gäller butikens vägran att därefter sälja varor till dig, är rättsläget annorlunda. Varje gång du köper något ingår du ett avtal med säljaren. Eftersom att avtalsfriheten är stor i Sverige, får varje part bland annat fritt bestämma vem hen vill ingå avtal med. Huvudregeln är alltså att säljaren inte kan bli tvingad att sälja produkter till alla som är intresserade, trots att det självklart ligger i dennes vinstintresse. Undantaget från detta är att säljaren aldrig kan vägra att sälja till någon på diskriminerande grunder (ex. kön, etnicitet, sexuell läggning osv.), enligt diskrimineringslagen.

Sammanfattningsvis har du alltid rätt att gå in i affären men säljaren skulle kunna vägra att sälja varor till dig, så länge hen inte vägrar på grund av diskriminering. Om det rör sig om en diskrimineringsgrund, kan du alltid kontakta diskrimineringsombudsmannen för vidare utredning.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97596)