Kan busringning utgöra ofredande?

FRÅGA
Hur många gånger måste jag busringa inan jag blir dömd för ofredande?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Ofredande är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB).

Är det ofredande?

Den som utsätter någon annan för störande kontakter, med uppsåt att kränka den utsatte, kan göra sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Kontakten kan avse både direkt personlig kontakt, men även annan typ av kontakt - t.ex. telefonkontakt. Det innebär att busringningar kan utgöra ofredande, men att det nödvändigtvis inte behöver göra det.

För att avgöra om det rör sig om ofredande måste man göra en helhetsbedömning. Det ska då vägas in hur många samtal som gjorts, när på dygnet kontakten tas, vilka känslor och reaktioner det frammanar hos den utsatte, samt innehållet i det som sägs.

Eftersom man måste göra en helhetsbedömning kan jag inte svara på hur många gånger man måste busringa för att det ska utgöra ofredande. Du kan dock utgå ifrån att ju fler gånger du ringer, desto större risk är det att du gör dig skyldig till ofredande. Risken ökar dessutom om du ringer på obekväma tider, t.ex. natten, och innehållet i det du säger är grovt.

Om du är osäker på om ditt agerande kan räknas som ofredande råder jag dig dock till att inte busringa.

Vänligen,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1274)
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98575)