Kan böterpåföljden påverka Socialstyrelsens kontroll vid utfärdande av yrkeslegitimation?

2021-03-21 i Påföljder
FRÅGA
Hej. För över ett år sedan gjorde jag något dumt som jag ångrar djupt då jag och min klasskompis blev tagna för stöld i butik. Om man har en prick i registret av stöld i butik och fått böter som straff hur fungerar det när man ska ansöka om sin legitimation för ett visst yrke från socialstyrelsen, kommer vi fortfarande att få ut vår legitimation? Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att Socialstyrelsen gör en kontroll mot belastningsregistret vid prövning av om yrkeslegitimation ska meddelas, (4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen). De uppgifter som Socialstyrelsen får tillgång till vid en sådan kontroll rör vissa i lagen nämnda brott (exempelvis narkotikabrott eller rån) som har lett till en annan påföljd än böter, (16 c § 1 punkten förordningen om belastningsregister).

Eftersom du “endast” har blivit dömd till böter för stöld enligt 8 kap. 1 § eller 8 kap. 2 § brottsbalken så kommer det inte synas i Socialstyrelsens kontroll. Du behöver därför inte oroa dig, utan bör i det här fallet kunna få din yrkeslegitimation trots din prick i registret.

Har man begått andra brott, som har lett till en annan påföljd än böter, så är det inte automatiskt uteslutet att legitimation utfärdas. Socialstyrelsen gör nämligen en individuell prövning av varje ansökan. Syftet med kontrollen är att öka patientsäkerheten. Du kan läsa mer om ansökan på Socialstyrelsens hemsida.

Böter gallras vanligen fem år efter domen (om du inte blir dömd för något annat under tiden, vilket innebär att påföljden kommer att försvinna helt från ditt belastningsregister först fem år efter dagen för domen, (17 § 1 stycket 9 punkten lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till i framtiden med din legitimationsansökan!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1586)
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

Alla besvarade frågor (96531)