Kan bostaden utmätas trots att det finns barn i hemmet?

2016-10-17 i Utmätning
FRÅGA
Har skulder hos kronofogden på ca 3 miljoner om jag betalar ca 700.000 blir situationen annorlunda.Kan kronofogden sälja vårat hus om vi har barn?Tack☺
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan ha rätt att utmäta en skuldsatt persons bostad trots att bostaden även inrymmer barn.

Kort kan sägas att ja, Kronofogden har möjlighet att utmäta en bostad, trots att familjen som bor där är en barnfamilj (undantag kan gälla för bostadsrätt, se 5 kap. 1 § 6p. Utsökningsbalken). Utmätning ska dock alltid ske efter rimliga avvägningar och bostaden brukar endast utmätas som ”sista utväg”, när den skuldsatte inte längre har andra tillgångar att utmäta. Även i dessa fall görs en avvägning för huruvida utmätning av bostaden är nödvändig. Man tittar dels på hur mycket som kan tänkas utgå vid en försäljning av bostaden, det är en förutsättning att en försäljning ger vinst (efter att alla omkostnader för försäljningen har betalats) för att den ska kunna utmätas (4 kap. 3 § Utsökningsbalken). Om skulden är hänförlig till pantsättningen av bostaden så kan dock borgenären, den du är skyldig pengar, alltid begära utmätning. Vikten av att säkerställa barnen en bostad ligger också till grund för avvägningen som sker, men det är inget strikt hinder mot att utmäta bostaden utan gör endast att det ställs större krav på att försäljningen av bostaden är nödvändig.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny fråga.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll