Kan borgensmannen bli betalningsskyldig trots egna skulder?

Hej tack för att ni finns!

Min mamma har gått i borgen på ett telefon abonnemang till hennes vän! Då han struntar i att betala räkningarna. Nu sitter hon själv i skuld till kronofogden.

Han är klar med sin egna skuldsanering och har en bättre inkomst än vad hon själv har. Vad kan man göra åt det? Tusen tack på förhand! Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du bänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer handlar om borgensåtagande och du undrar vad man kan göra åt situationen om borgensmannen (din mamma) själv får ekonomisk kris efter att gäldenären (din mammas vän) inte kunnat betala skulden.

Vad innebär borgensåtagandet?

Att ta beslutet att bli borgensman för någon är ett stort beslut eftersom borgensmannen faktiskt får ansvar för någon annans skuld. Därför bör man inte gå i borgen för någon utan att ha tänkt igenom det väl i förhand. Som borgensman måste man tänka på att det kan komma ekonomiskt tuffa tider och att ansvaret som borgensman trots det fortsätter att gälla, borgensmannen kan alltså inte bara säga upp sitt åtagande. Vill borgensmannen bli fri från löftet att svara för någons skuld måste någon annan ta borgensmannens plats. Skulle din mamma inte kunna betala som borgensman när långivaren vänder sig till henne kan hennes egendom, exempelvis värdesaker, utmätas för att täcka kostnaden för gäldenärens skuld.

Olika borgensåtaganden

Det finns olika typer av borgensåtaganden, enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken) och proprieborgen (10 kap. 9 § handelsbalken). Vid enkel borgen kan banken endast kräva pengar från borgensmannen ifall gäldenären inte kan betala. Ifall proprieborgen används kan banken direkt vända sig till dig eller borgenären för att driva in pengarna eftersom du då ansvarar såsom för egen skuld.

Oavsett typ av borgen är det en viktig aspekt att borgensmannen endast fungerar som en garant för att banken ska få sina pengar och att det är gäldenären som faktiskt står för skulden.

Vad din mamma kan göra i den här situationen

Om kronofogden kräver din mamma på betalning innebär det antagligen att det inte finns något att utmäta hos gäldenären (din mammas vän). Om kronofogde kräver din mamma på betalning trots att gäldenären har utmätningsbar egendom har din mamma regressrätt mot gäldenären, vilket innebär att allt hon betalar till kronofogden kan hon återkräva från sin vän (10 kap. 9 § handelsbalken).

Regressrätten innebär att din mamma får en fordran mot sin vän, alltså att denne är skyldig din mamma beloppet som hon betalat kronofogden för vännens räkning. För att lösa ut regressfordran måste din mamma kräva att hennes vän betalar. Om denne vägrar betala kan din mamma ansöka om verkställighet av fordran hos kronofogden (2 kap. 1 § utsökningsbalken). Detta innebär att de måste gå direkt till gäldenären och inte till din mamma. Om vännen inte har några pengar blir din mamma då alltså utan betalning, men eftersom vännens skuldsanering är klar bör så inte vara fallet.

Skulle du behöva hjälp med ditt ärende är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo