Kan borgenären välja att ta huset som säkerhet för ett lån jag inte kan betala?

2019-04-29 i Skuld
FRÅGA
Hej undrar en sak min sambo har godeman som hon själv valt att ha men vi undrar en sak kan han ta huset som säkerhet för hon lånade nästan 200 tusen kr av honom sen blev han god man åt henne och nu har vi problem med han och han hotar med att ta huset som säkerhet om vi inte gör som han vill hon får knappt några pengar att leva för i månaden och jag är just nu arbetslös
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga är att gode mannen inte själv kan bestämma sig för att ta huset som säkerhet. För att det ska vara möjligt krävs nämligen att fastigheten som huset är del i har intecknats och att ett pantbrev har överlämnats till gode mannen som säkerhet för lånet (6 kap 2 § jordabalken). Om mannen inte har fått något pantbrev kan han inte ha säkerhet i huset. Jag utgår från att inget pantbrev har överlämnats.

Några alternativ som borgenären kan ta till för att få sin fordran betalad

Den gode mannens möjlighet till betalning är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) (2 § lag om betalningsföreläggande). Han har då möjlighet att få en så kallad exekutionstitel. Det går till så att Kronofogdemyndigheten meddelar ett utslag om den det finns grund för ett föreläggande (42 § lag om betalningsföreläggande). Detta är en exekutionstitel som ligger till grund för verkställighet (2 kap 1 § tredje stycket utsökningsbalken). Exekutionstiteln betyder lite förenklat att Kronofogdemyndigheten erkänner att den sökande har rätt till pengar i enlighet med sin sin ansökan om föreläggande. Även om verkställighet är möjlig i teorin blir det tandlöst i praktiken om gäldenären inte har några pengar. Någon verkställighet i enlighet med föreläggandet kan då inte ske.

Om det inte finns några pengar kan det i sista hand bli aktuellt med utmätning. En exekutionstitel som ligger till grund för verkställigheten kan nämligen också ligga till grund för ett beslut om utmätning av KFM (4 kap 1 § utsökningsbalken). Lite förenklat går en utmätning till så att KFM tar egendom som är utmätningsbar och säljer den för att betala till de borgenärer som finns i enlighet med reglerna i förmånsrättslagen.

Detta var några exempel på några möjliga utfall. Sammanfattningsvis kan den gode mannen inte själv bestämma sig för att ta huset som säkerhet.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (425)
2020-05-26 Skuldebrev?
2020-05-26 Min kompis är skyldig mig pengar som hon inte lämnar tillbaka, vad ska jag göra?
2020-05-08 Vad ska jag göra om ena låntagaren slutar betala av sin del av lånet?
2020-05-06 Vad gör jag om vi är oense om en skuld och ränta?

Alla besvarade frågor (80337)