Kan bodelning göras flera år efter skilsmässan?

2017-09-14 i Bodelning
FRÅGA
Jag har skilt mig från mitt ex 2015 och funderar nu 2017 att köpa 2st fastigheter.Vi gjorde ej en bodelning när vi separera utan mitt ex fick ta det hon ville ha kvar.Vad kan bli problem nu när jag köper 2st fastigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken, du hittar den här.

Bodelning ska göras

Vid en skilsmässa ska en bodelning ske, men inte om makarna bara har enskild egendom och ingen av dem begär att få ta över bostad eller bohag. (9 kap 1 § äktenskapsbalken)

Du eller ditt ex kan begära bodelning

I ert fall har bodelning inte skett. Om det egentligen borde ha gjorts kan både du och ditt ex nu i efterhand begära att det görs en bodelning. Detta även fast ni har gjort en fördelning mellan er, så länge den inte uppfyller kraven för bodelning. Det finns inga regler kring när en sådan begäran måste ske. I praxis har dock 10 år efter skilsmässan ansetts vara okej under vissa förutsättningar och i ett annat fall ansågs 24 år efteråt vara för sent. Rätten till bodelning gäller även fast ni har gjort en fördelning mellan er, så länge den inte uppfyller kraven för bodelning. (NJA 2009 s. 437 och NJA 1993 s. 570)

Fastighetsköpen kan påverka en eventuell bodelning

Ditt ex skulle alltså kunna begära att en bodelning mellan er görs. Skulle det bli en bodelning görs den med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som var då er ansökan om skilsmässa kom in till domstolen. Enligt denna regel ska dina nya fastigheter inte ingå i bodelningen. Men både du och ditt ex har redovisningsskyldighet gentemot varandra vad gäller egendom och denna skyldighet gäller fram tills dess att bodelningen är slutförd. Detta innebär att om du köper fastigheten för pengar du hade innan skilsmässan och som då räknades som giftorättsgods, kommer ditt ex få mindre pengar än hon egentligen skulle ha fått vid en bodelning. Därför ska hon i så fall kompenseras för det hon går miste om på grund av dina fastighetsköp. (9 kap 2 och 3 §§ äktenskapsbalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp kring detta, till exempel med att göra en bodelning innan du köper fastigheterna, är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94235)