Kan betalningsskyldigheten för ett lån fördelas mellan de som brukat egendomen, även om bara en person skrivit på lånehandlingarna?

2019-12-02 i Skuld
FRÅGA
Hej Min vännina ska skilja sig och följande fördelningsfråga om skuld kom upp då de varit gifta i cirka 20 år. Är man ansvarig för hela lånen om man själv står på lånet eller betraktas det som gemensamt då båda använt stuga och bil?De har gemensamt haft en stuga men lånen endast stått på henne hur blir skuldfördelningen då den köpt för gemensamt bruk? Lånet var på 500000 vid köptillfället Samma gäller bilen? vid köpet ca 350000.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att en person har tagit ut lån i syfte av att köpa varor som sedan ska nyttjas gemensamt med låntagaren och dennes maka.

Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL).

Vad gäller om man tar ett lån?

Om en person tar ett lån, och därmed är den enda som framgår av lånehandlingarna blir den person betalningsskyldig (jfr 1 § skrbL). Långivaren är enbart intresserad av vad som händer i relation till den personen de beviljat lån till och de själva. Det spelar således ingen roll om pengarna ska användas i gemensamt syfte för låntagarens del, och det kan heller inte förändra dennes betalningsskyldighet. Det är det som framgår av lånehandlingarna som gäller.

Specialfallet vid skilsmässa - Täckning ur giftorättsgods

När man skiljer sig förrättas en bodelning (9 kap. 1 § Äktb) där allt giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § Äktb). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt avtal eller förordnade från tredje man (jfr 7 kap. 1-2 § äktB). Under bodelningen lägger man samman tillgångar och skulder i syfte av att reda ut om man efter skulder har något att dela med sin maka. Det kan vara så att om man saknar täckning från sina egna tillgångar kan man få täckning från sin makes tillgångar för skulder som är hänförliga till giftorättsgodset. Bil och hus kan vara giftorättsgods (11 kap. 2 § äktb).

Jag kan inte avgöra från det du tar upp i frågan om ovan stycke kan vara av relevans för din vännina, men det är värt att ha i åtanke.

Hoppas du fick svar på din fråga,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (433)
2020-07-08 Vad kan jag göra om medlåntagare inte sköter återbetalningen?
2020-07-06 Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

Alla besvarade frågor (81881)