Kan begångna brott påverka möjligheten att bli antagen till polisutbildningen?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag och min mor bråkade häromdagen, vi skrek bara på varandra, grannarna hade ringt polisen så dom kom. Polisen gjorde ingen anmälan men de anmälde ju till soc eftersom dom har skyldighet till de. Men nu till min fråga, kan jag bli polis eftersom jag drömt om de så länge, kan jag bli polis nu eller kan jag inte det eftersom dom kom hem till oss?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan begångna brott påverka möjligheten att bli antagen till polisutbildningen?

För att bli antagen till polisutbildningen finns ett antal ansökningskrav den sökande behöver uppfylla. Vill du läsa mer om vilka kraven är kan du göra det här på polisens hemsida. Ett av ansökningskraven är att du ska ha genomgått en godkänd säkerhetsprövning. Med detta avses att du måste vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen ska enligt denna lag innefatta en registerkontroll (3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen). Med registerkontroll avses att man inhämtar uppgifter från bland annat belastningsregistret (3 kap. 13 § säkerhetsskyddslagen). Detta är en del av säkerhetsprövningen, men det är dock resultatet av en sammantagen prövning som avgör huruvida du blir godkänd eller ej.

Ditt fall

I lagen om belastningsregister anges vilka uppgifter belastningsregistret ska innehålla. Där anges att det framförallt är olika typer av straffrättsliga påföljder som någon ådömts som ska upptas i belastningsregistret, samt vissa fall då någon på grund av allvarlig psykisk störning förklarats fri från påföljd eller då någon under vissa speciella omständigheter inte åtalats för brott (3 § lagen om belastningsregister).

Att du har haft en dispyt med din mor som resulterat i att polisen kom på besök är således inte något som kommer registreras i belastningsregistret och är alltså inte heller något som kan påverka säkerhetsprövningen vid din ansökan. Polisens besök är därför inget som påverkar dina möjligheter att bli antagen till polisutbildningen i framtiden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2681)
2021-10-28 Är falska anklagelser brottsligt?
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?

Alla besvarade frågor (96614)