Kan barnets vilja ligga till grund för umgängesbegränsning?

2017-10-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om en 17-åring är omhändertagen enligt LVU, hur mycket har den att säga till om ang. umgänge med familjen. Mitt barn "vill inte" och då gör inte Soc något för att få till umgänge så länge hen inte vill. Vad säger lagen? Kan vi kräva att Soc ser till att hen deltar i samtal med oss? Än så länge har inget hänt för hen inte vill och då lyssnar de enbart på barnet. Det har gått 4v. sen omhändertagandet och ingen vårdplan har upprättats.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialnämnden har ett ansvar för att tillgodose den unges behov av umgänge med sina föräldrar vid vård enligt LVU. Om det är nödvändigt med hänsyn till vårdens ändamål får dock socialnämnden besluta om umgängesbegränsning (14 § LVU). Umgängesbegränsning är en ingripande åtgärd som är tänkt att användas restriktivt, men i vissa fall anses det vara nödvändigt att begränsa föräldrarnas umgänge med den unge. Om det behövs kan socialnämnden helt förbjuda umgänge enligt denna paragraf, men ett beslut om umgängesbegränsning måste omprövas minst var tredje månad.

Den unge har rätt att få relevant information och framföra åsikter i LVU-ärenden. De synpunkter som den unge har ska beaktas i förhållande till dennes ålder och mognad (36 § LVU). Denna bestämmelse är troligtvis förklaringen till varför socialnämnden har fäst så stor vikt vid erat barns inställning. Eftersom den unge är så nära myndighetsåldern i ert fall är det riktigt av socialnämnden att tillmäta dennes åsikter stor betydelse.

Här står alltså två intressen mot varandra. Utgångspunkten att barn har ett behov av umgänge med sina föräldrar kolliderar med intresset av låta den unges egna inställning få genomslag i myndigheternas beslut. Eftersom jag inte vet bakgrunden till LVU-omhändertagandet i ert fall är det mycket svårt för mig att spekulera i huruvida socialnämndens beslut var korrekt. Det enda jag kan säga med säkerhet är att det finns argument både för och emot umgängesbegränsning i ert fall.

Att ingen vårdplan har upprättats låter dock märkligt. En genomförandeplan ska alltid upprättas när barn och unga vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem (11 kap. 3 § socialtjänstlagen). Dessutom behövs en vårdplan för att domstolen ska kunna ta ställning till den vård som socialnämnden ansöker om. Om det inte har framtagits någon vårdplan förstår jag inte på vilken grund förvaltningsrätten beslutade om vård enligt LVU. Jag rekommenderar att du läser igenom handlingarna från processen i förvaltningsrätten och kontaktar socialnämnden en gång till för att kontrollera om det verkligen inte finns någon vårdplan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1329)
2021-09-23 Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

Alla besvarade frågor (95863)