FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/06/2019

Kan barnen vara folkbokförda hos båda vårdnadshavarna samtidigt?

Om man har en gemensam vårdnad kan barn skrivna på båda adress ( jag menar hos mammans adress och pappans adress)

Lawline svarar

Hej! Vad kul att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort svar

Nej, barnen kan inte vara skrivna hos båda vårdnadshavarna. De kan endast vara folkbokförda på en adress.

Regler om folkbokföring finns i folkbokföringslagen (FOL). Eftersom jag inte vet vilken situation du har i åtanke när du har ställt din fråga kommer jag nedan att presentera en övergripande bild av hur de grundläggande regleringen vid folkbokföring ser ut. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp för dig.

Barnet ska folkbokföras där de regelmässigt tillbringar sin dygnsvila

Huvudregeln är barn, precis som vuxna, ska folkbokföras där de bor och har sin hemvist (FOL 6 §). Om barnens vårdnadshavare inte bor tillsammans, och barnen bor växelvis hos vårdnadshavarna ska de folkbokföras där de regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det betyder att barnet ska folkbokföras hos den vårdnadshavare där barnet spenderar flest nätter (FOL 7 §).

Vårdnadshavarens vilja och önskemål har mindre betydelse för var barnen ska folkbokföras

Att avgöra var barnet ska anses bo blir lite klurigare då barnet bor och tillbringar tid hos vardera vårdnadshavare och har anknytning till bådas adresser. Vårdnadshavarnas vilja och önskemål om var barnet ska vara folkbokfört har dock mindre betydelse eftersom syftet med folkbokföringen är att tillgodose samhället uppgifter om befolkningens identitet och bosättning. Däremot kan folkbokföringen föra med sig både rättigheter och skyldigheter för såväl barnet som vårdnadshavaren. Ett exempel på detta är rätten till bostadsbidrag som kan förändras beroende på om barnen är skrivna hos vårdnadshavaren eller ej.

Undantagsvis kan vårdnadshavarna bestämma var barnen ska vara folkbokförda

Om barnet bor och tillbringar lika mycket tid hos vardera vårdnadshavare (dubbel bosättning), kan vårdnadshavarna gemensamt komma överens om hos vem barnet ska vara skrivet (FOL 7a §). Ifall barnet bor kvar i den ursprungliga bostaden där familjen bott tillsammans, bör dock barnet fortsatt vara folkbokfört där och inte flyttas till den andra vårdnadshavarens adress. Förutsatt att en av vårdnadshavarna fortfarande bor och är folkbokförd på adressen.

Kriterium för att bedöma barnets egentliga hemvist

Om barnet har dubbel bosättning men vårdnadshavare inte kan komma överens enligt ovan, måste barnets egentliga hemvist bestämmas utifrån en helhetsbedömning. Det ankommer på Skatteverket att göra bedömningen för att sedan ta ett beslut om var barnets ska folkbokföras.

Om barnet inte bor kvar i den ursprungliga bostaden eller båda vårdnadshavare har flyttat därifrån tittar Skatteverket exempelvis på:

- Avståendet till barnets skola eller förskola.

- Områdesnärhet, dvs. om vårdnadshavarens bostad finns i det område barnet tidigare har bott i.

- Om barnet har bott i samma bostad oförändrat under en lång tid tillsammans med vårdnadshavare.

Jag rekommenderar dig att gå in på Skatteverkets hemsida om du vill läsa mer om folkbokföring av barn. Du är även välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo