Kan barnbarn kräva att få ut arv direkt?

2020-06-28 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, jag skulle vilja veta hur det ställer sig när en döende förälder avlider vilken dag som helst. Det har visat sig att barnbarn hört av sig och vill vara med och ärva, ingen har någonsin hört talas om denna tidigare. Hur gör vi för att få reda på om hon har rät till det, eller vart börjar man i det hela ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta vem som har rätt att ta arv och när. Jag kommer nedan att förkorta ärvdabalken till ÄB. Jag kommer även att anta att det inte finns något testamente som ger barnbarnet rätt till arv direkt.

Bröstarvingar

Det är du som bröstarvinge som först ärver från dina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Har din förälder flera bröstarvingar och inget testamente så kommer arvet att fördelas lika mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Avlider bara den ena föräldern men din andra förälder lever så kommer den att ärva allt med fri förfoganderätt och du får då vad man kallar efterarvsrätt, vilket innebär att du får ut ditt arv från den först avlidna maken när den efterlevande maken avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarn

Du som är bröstarvinge till den avlidna men inte till förälderns make har rätt att få ut sitt arv direkt, detta framgår indirekt av lagen (3 kap. 1 § ÄB). Så om den döende föräldern i ditt fall är gift med någon som inte är din förälder så kan du ta ut ditt arv direkt, givet att det inte finns testamente som säger annat.

Istadarätten

Istadarätten innebär att om en arvinge, i ditt exempel barnbarnets förälder, är avliden så träder barnbarnet i den avlidnas ställe vad gäller rätt till arv. Så om din döende förälder har flera barn och en av dem har dött, så har barnbarnet rätt att ta dennes del av arvet. Har barnbarnet något syskon så ska de dela lika på arvet, det ena ska inte få allt.

Sammanfattning

Finns det inget testamente som säger att barnbarnet ska få arv direkt, och lever barnbarnets förälder som ska få del av arvet från den döende föräldern, så har barnbarnet inte rätt att ta ut arv. Barnbarnet kommer få ut arvet från den döende föräldern efter att barnbarnets föräldrar har dött och hon ska få ta arv från dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88123)