Kan barn till syskonbarn ärva?

2018-10-05 i Arvsordning
FRÅGA
En kvinna avlider. Hon har inga barn, make eller syskon i livet. Däremot finns det syskonbarn till den avlidne i livet. Några syskonbarn har avlidit. Som jag förstått ärver syskonbarnen som är i livet den avlidna kvinnan. Men hur är det med dom syskonbarn som är avlidna. Ärver barnen till de avlidna syskonbarnen något från den avlidna kvinnan ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur är arvsordningen?

Arvsrätten i Sverige styrs genom ärvdabalken (ÄB). En grundläggande princip i arvsrätten är istadarätten. Den innebär att ett barn träder in i en avliden förälders ställe. Kopplat till detta finns det stripalgrundsatsen som säger att varje gren tar lika lott av arvet. Alltså om en förälder som skulle ärva 1/3 av arvet är avliden men har två barn, då får dessa två barn ärva 1/6 var.

Enligt ärvdabalken är arvet uppdelat i parantelklasser, dvs. olika klasser för rätt till art. Enligt 2:1 ÄB är den första parantelklassen arvlånarens barn, bröstarvingar. Denna parantelklass är en öppen klass vilket innebär att den fortsätter så länge det finns någon som kan ärva. Alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Om det inte finns någon i första parantelklassen går man vidare till andra parantelklassen enligt 2:2 ÄB. I andra parantelklassen hittar vi arvlånarens föräldrar och genom istadarätten, syskon och syskonsbarn. Den andra parantelklassen är också en öppen arvsklass. Detta innebär att om det inte finns någon förälder går det vidare till syskon, finns inget syskon vid liv går det vidare till syskonbarn, sedan syskonbarnbarn osv. Finns det ingen som kan ärva enligt andra prarantelklassen går man vidare till den tredje parantelklassen som är far- och morföräldrar enligt 2:3 ÄB.

Sammanfattningsvis

I detta fallet finns det inga bröstarvingar, ingen make och inga syskon. Jag utgår även från att föräldrarna till arvlåtaren inte kan ärva. Finns det syskonbarn vid liv ärver de efter arvlåtaren. För de syskonbarn som har avlidit men har egna barn ärver barnen dess andel av arvet genom istadarätten. Enligt stirpargrundsatsen ska varje gren ta lika lott. Detta innebär att syskonbarnen ska få lika stor del av arvet.

Barnen till de avlidna syskonbarnen ärver alltså efter arvlåtaren och deras arv delas lika efter de avlidna syskonbarnens andel. Allt detta förutsätter att arvlåtaren inte hade något testamente.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1117)
2019-03-19 Kan barn ärva innan en efterlevande make?
2019-03-16 Barnbarns rätt till arv
2019-03-15 Arv till helsyskon resp. halvsyskon
2019-03-11 Hur blir fördelning av arv om bröstarvinge och föräldrar saknas?

Alla besvarade frågor (66938)