Kan barn ärva innan en efterlevande make?

2019-03-19 i Arvsordning
FRÅGA
Min mamma har gått bort. Hon var gift med min pappa och vi är två vuxna barn som tillsammans med honom är dödsbodelägare. Jag undrar om jag kan få ärva henne redan nu eller behövs min pappas samtycke för detta?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från att det inte finns något testamente skrivet. Vidare kommer jag i mitt svar börja med att allmänt förklara vem som ärver för att sedan gå över till att förklara vad som gäller i just ditt fall. Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Allmänt om arv
Ordningen av arvingar
I första hand är det barnen som har rätt till arv från den avlidne (2 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken). Den avlidnes barn kallas första arvsklassen. Inte förrän det inte finns någon i den första arvsklassen går man vidare till nästa arvsklass. Det betyder att om det finns barn så ska de få allt arv utan att det fördelas med resterande arvingar.

Den avlidnes föräldrar ingår i den andra arvsklassen och har rätt till arvet endast om den avlidne inte har några barn. På motsvarande sätt har den tredje arvsklassen rätt till arv om det varken finns arvingar i första- eller andra arvsklassen.

Efterlevande makar
Efterlevande makar har företrädesrätt före första arvsklassen. Om din mamma och pappa var gifta vid din mammas bortgång har din pappa i egenskap av efterlevande make rätt att få hela arvet från din mamma före er barn (3 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken). Din pappa får fritt disponera arvet med undantaget att han inte får testamentera bort egendomen han fått i arv av din mamma (3 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken).

Barnens rätt till arvet
Inte förrän andra maken dör får barnen ta ut sitt arv från den första avlidna genom så kallat efterarv (3 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Efterarvet beräknas genom en kvotdel som består av det barnen skulle ha fått från den första avlidna maken men som övertogs av efterlevande maken. Det ska delas med andra makens totala egendomar vid dödsfallet. Den kvotdelen utgör vad barnen ska få i efterarv och delas ut till barnen innan fördelningen av den andra makens arvingar sker.

Vad gäller i ditt fall?
Enligt lagen så har din pappa rätt att få hela arvet efter din mamma (förutsatt att de va gifta när hon avled). Du och ditt syskon får rätt till arvet efter er mamma först när er pappa avlider (så kallat efterarv). Under denna tiden så har er pappa rätt att göra vad han vill med arvet förutom att testamentera bort det. Eftersom att er pappa kan göra vad han vill med arvet så kan han i praktiken ge bort en del av arvet som gåva till dig och/eller ditt syskon, men det kräver precis som du skriver att han vill göra det.

Svaret på din fråga är att det inte finns någon rätt enligt lag för dig att ärva henne nu. Det enda sättet att få en del av arvet är om din pappa vill ge dig det i gåva.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1331)
2020-02-14 Bodelning ska genomföras innan arvskifte vid makes bortgång
2020-02-12 Arvsordning och syskons arvsrätt
2020-02-12 Finns det någon lag som bestämmer hur arvet efter ett avlidet syskon måste fördelas, om denna har 2 andra syskon?
2020-02-10 Vem ärver om barnet till den döde är avliden?

Alla besvarade frågor (77128)