FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/06/2020

Kan bank neka ansökan om lån till följd av makars underhållsskyldighet?

Hej vi har funderingar på att köpa hus men då jag har låg skattepliktig inkomst pga studier och andra saker samt skuld har tanken varit att han tar eget lån för huset men det är ju inget banken är med på iom att vi är gift och dom då ser det som att jag har en del i huset så min fundering är om det inte går att inskaffa en enskild egendom när vi är gift via köp? Dvs att vi skriver in ett äktenskapsförord om att huset är hans enskilda, att jag inte har någon som helst rätt till detta? Då kan väll heller banken inte neka honom pga att vi är gifta? Mvh sanna

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du skriver i din fråga är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord där detta hus blir enskild egendom. Även om ni skulle upprätta ett äktenskapsförord så är sannolikheten fortfarande stor att banken nekar ansökan om lån. Detta med anledning av makars underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten stadgas i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna innebär att makar ska leva med ungefär samma ekonomiska standard. Om en make har mer pengar än den andre ska denne alltså som utgångspunkt skjuta till en del för att denne ska kunna ta del av välståndet. Till följd av detta innebär det i förlängningen att banken bedömer att din make inte har en god återbetalningsförmåga då han är juridiskt underhållsskyldig gentemot dig. Slutligen vill jag poängtera att banken inte har någon som helst skyldighet att bevilja en ansökan om lån, trots att den sökande uppfyller samtliga kriterier.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000