Kan avliden bröstarvinges del av arv gå vidare till hens förälder när det fortfarande finns andra bröstarvingar?

Hej,

Vi sitter här med arvskiftet efter min fars bortgång och blev kontaktade av banken som säger att det finns en arvinge till,

Jag har en halvbror på min fars sida som gick bort för ca 2 år sedan.

Banken säger nu, att hans del av arvet skall gå till hans mamma.

Är det verkligen så? att en person som inte längre finns vid liv skall ärva och att hans del skall gå vidare?

Mvh

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Hur ser reglerna om arvsordning ut?
När det kommer till arv delas personer in i olika arvsklasser som bestämmer i vilken turordning arvet fördelas när någon avlider (om det inte finns något testamente). Första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. (släktingar i rakt nedåtstigande led). Är ett barn till den avlidne inte vid liv så träder avkomlingar (hens barn) i dess ställe (2 kap. 1§).

Till den andra arvsklassen räknas i första hand den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är döda blir det den avlidnes syskon och halvsyskon som ärver. Är ett syskon/halvsyskon avlidet träder avkomlingar (dvs. syskonbarn) i dess ställe (2 kap. 2§).

Det finns också en tredje arvsklass dit far- och morföräldrar räknas. Är far- eller morförälder avliden så träder deras avkomlingar (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder) i dess ställe. Kusiner har inte arvsrätt (2 kap. 3§).

Vad gäller specifikt i ditt fall?
I ditt fall är det första arvsklassen som bli aktuell eftersom det rör sig om er som bröstarvingar (barn) till din far. Ett halvsyskon till er är avlidet och frågan är om hans mamma träder i hans ställe och "tar över" hans del av arvet. Som du kan se ovanför är det i vissa fall möjligt att delen av arvet "går vidare" om arvingen själv är avliden. Det är dock den avlidne arvingens avkomlingar som har representationsrätt, eller med andra ord rätt att träda i hens ställe. Då halvsyskonets mamma inte är hans avkomling tar hon inte över hans del av arvet. Så länge det finns arvingar kvar i första arvsklassen är det ingen annan arvsklass som aktualiseras.

Sammanfattningsvis är det möjligt för arvsrätt att "gå vidare" om någon arvinge har dött. Det är dock inte aktuellt i det här fallet eftersom det endast är avkomlingar (barn m.m. i rakt nedåtstigande led) till den avlidne arvingen som omfattas av den representationsrätten och som således träder i dess ställe.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo