Kan arvet gå direkt till barnbarnen?

2017-10-28 i Arvsordning
FRÅGA
Min son avled i cancer för några år sedan. Han var gift och de har fyra gemensamma barn under 18 år. Min svärdotter har inte gift om sig och vi har ett problemfritt och mycket bra förhållande. Vad händer med arvet efter mig när jag avlider. Går det till min svärdotter eller går det direkt till mina barnbarn. Går det att påverka vad som händer genom ett testamente. Min önskan är att det skall gå direkt till mina barnbarn.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln gällande arv är att den avlidnes bröstarvingar (barn) ska få lika stor del av arvet, den delen kallas arvslott. Om bröstarvingarna har avlidit tidigare kommer deras barn ärva istället (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Huvudregeln kan bortses ifrån om den avlidne har ett testamente. Då går arvet dit den avlidne vill. Om det finns ett testamente får bröstarvingarna som minst halva sin arvslott s.k. sin laglott (7 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ärvdabalken). Om det inte finns några bröstarvingar kvar kommer deras barn ärva istället.

Om du är gift kommer arvet efter dig tillfalla din make och när din make avlider kommer ditt arv gå till dina barnbarn (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ärvdabalken).

Din sons barn kommer få lika delar av din sons arvslott efter dig. Om du inte har fler bröstarvingar kommer dina barnbarn få ¼ var av arvet efter dig.

Din svärdotter kommer inte ta del i arvet efter dig. (2 kap. 4 § ärvdabalken) Om du inte aktivt väljer att skriva ett testamente som ger henne en del av ditt arv.

Om dina barnbarn är omyndiga när du avlider får de inte själva råda över sina egendomar (9 kap. 1 § föräldrabalken). Om din svärdotter har vårdnaden om barnen är hon deras förmyndare (10 kap. 2 § föräldrabalken) och det är förmyndaren som ska förvalta barnens egendomar (12 kap. 1 § föräldrabalken). Förmyndaren står under överförmyndares tillsyn (12 kap. 9 § föräldrabalken). Överförmyndaren ska se till att barn och omyndiga inte missgynnas ekonomiskt bland annat. Att arvet inte missbrukas innan dina barnbarn fyller 18 år och blir myndiga.

Genom testamente om särskild förvaltning kan du välja vem som ska förvalta arvet efter dig fram till dess att dina barnbarn fyller 18 år och själva kan råda över sina arv.

Sammanfattat:

Dina barnbarn kommer ärva efter dig. Din svärdotter kommer inte ärva dig men hon kommer som förmyndare förvalta sina barns arv efter dig tills de fyller 18 år, under tillsyn av en överförmyndare. Om du vill kan du upprätta ett testamente om särskild förvaltning där du väljer vem som ska förvalta arvet tills dina barn fyller 18 år.

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1664)
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar

Alla besvarade frågor (95699)