FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning29/04/2019

Kan arvet delas mellan efterlevande maken och bröstarvingarna?

Vår önskan i testamentet är: att arvet efter den avlidne make/maka skall delas mellan våra två gemensamma barn och den efterlevande make/maka. Är det korrekt enligt lagen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv hittar du i ärvdabalken.

Är den avlidne maken gift när denne avlider så ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. 3:1 ÄB. Det betyder att om den som avlider och den efterlevande maken har gemensamma barn får de inte ta del av arvet förens den efterlevande maken har avlidit.

Att dela upp arvet på så sätt som du har föreslagit här är därför inte förenligt med regleringen i ÄB.

Hälsningar

Daniela KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?