Kan arbetstagaren också säga upp vikariatet om rätt till uppsägningstid skrivits in i anställningsavtalet?

Hej!

Jag har sett en liknande fråga gällande anställningsavtal med formuleringen "som längt tom...".

I svaret som jag läste innebar det oftast att det är till för att arbetsgivaren ska kunna säga upp vikarier. Jag undrar vad som gäller om arbetstagaren (timvikarie) av någon anledning vill sluta innan schemaperiodens slut? Exempelvis om arbetstagaren inte längre trivs eller plötsligt fått ett annat jobberbjudande.

Finns ingen dokumenterad information om vem arbetstagaren vikarierar för.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt kan ett vikariat inte sägas upp i förtid utan gäller de datum som anställningsavtalet anger. Ett vikariat kan dock sägas upp i förtid om anställningsavtalet anger att avtalet löper "… dock längst till och med [datum]" (4 § 2 stycket lagen om anställningsskydd, LAS).

En sådan formulering möjliggör uppsägning för båda parter, det vill säga att arbetstagaren i sådant fall också kan säga upp avtalet innan anställningens slut.

Ett vikariat kan även sägas upp om parterna kommer överens om det, det vill säga om både arbetsgivaren och arbetstagaren går med på det. Tänk också på att LAS eller ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange en uppsägningstid som arbetstagaren måste iaktta för att inte riskera skadestånd, vanligtvis en månad (2 § och 38 § LAS).


Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”