Kan arbetstagaren också säga upp vikariatet om rätt till uppsägningstid skrivits in i anställningsavtalet?

FRÅGA
Hej!Jag har sett en liknande fråga gällande anställningsavtal med formuleringen "som längt tom...".I svaret som jag läste innebar det oftast att det är till för att arbetsgivaren ska kunna säga upp vikarier. Jag undrar vad som gäller om arbetstagaren (timvikarie) av någon anledning vill sluta innan schemaperiodens slut? Exempelvis om arbetstagaren inte längre trivs eller plötsligt fått ett annat jobberbjudande.Finns ingen dokumenterad information om vem arbetstagaren vikarierar för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt kan ett vikariat inte sägas upp i förtid utan gäller de datum som anställningsavtalet anger. Ett vikariat kan dock sägas upp i förtid om anställningsavtalet anger att avtalet löper "… dock längst till och med [datum]" (4 § 2 stycket lagen om anställningsskydd, LAS).

En sådan formulering möjliggör uppsägning för båda parter, det vill säga att arbetstagaren i sådant fall också kan säga upp avtalet innan anställningens slut.

Ett vikariat kan även sägas upp om parterna kommer överens om det, det vill säga om både arbetsgivaren och arbetstagaren går med på det. Tänk också på att LAS eller ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange en uppsägningstid som arbetstagaren måste iaktta för att inte riskera skadestånd, vanligtvis en månad (2 § och 38 § LAS).


Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96471)