Kan arbetstagare avsluta en tidsbegränsad anställning?

Jag har en tidsbegränsad anställning och i mitt anställningsavtal står inget om uppsägningstid och vi har inget kollektivavtal på min arbetsplats. Jag har nu fått ett nytt jobb och detta börjar om 2,5 vecka. Hur blir då min uppsägningstid på mitt nuvarande jobb och vad skulle hände om ja inte dyker upp slutet av min uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS)

Uppsägningstid tidsbegränsad anställning

Om du inte har någon avtalad uppsägningstid och din arbetsplats heller inte har något kollektivavtal så får man se till regelverket i LAS.

Vad som gäller tidsbegränsade anställningar är att de ska löpa tills den avtalade tidsperioden är slut enligt 4 § 2 st LAS. Som utgångspunkt kan alltså inte en tidsbegränsad anställning avbrytas.

Det finns dock blandformer av tidsbegränsade anställningar.

Den ena av dessa kan beskrivas i anställningsavtalet som att anställningen gäller tills vidare men dock längst ett visst datum då anställningen upphör. Arbetsdomstolens praxis i dessa fall säger att en anställning med liknande formulering är uppsägningsbar.

I detta fall så har arbetstagaren en uppsägningstid på 1 månad enligt 11 § LAS.

En annan blandform av en tidsbegränsad anställning är om anställningsavtalet beskriver det som att man vikarierar för någon men dock längst till ett visst datum. I detta fall kan den tidsbegränsade anställningen upphöra tidigare än det avtalade slutdatumet när den man vikarierar för kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Det finns alltså ett begränsat utrymme att avbryta en tidsbegränsad anställning. Som arbetstagare har man dock alltid rätt enligt 4 § 3 st LAS att frånträda sin anställning med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Konsekvenser

Om du som arbetstagare avbryter en tidsbegränsad anställning utan stöd i lag, praxis, anställningsavtalet eller kollektivavtal så skulle du i värsta fall riskera att få betala skadestånd.

Sammanfattning

Jag skulle rekommendera dig att kolla på ditt anställningsavtal igen och se om din tidsbegränsade anställning är uppsägningsbar än fast avtalet inte nämner någon uppsägningstid. I så fall har du en uppsägningstid på 1 månad.

Du kan också kolla i anställningsavtalet om din tidsbegränsade anställning beskrivs som en anställning som gäller tills vidare dock längst ett vist datum. Då gäller också en uppsägningstid på 1 månad.

Annars så kan du prata med din arbetsgivare och se om det är okej för dig att avbryta din tidsbegränsade anställning ändå.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”