Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut sparad semester under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej, Jag är uppsagd av arbetsgivaren i maj 2020, jag har 12 månaders uppsägningstid. Kan arbetsgivaren nu tvinga mig att ta ut sparad semester under resten av uppsägningstiden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (förkortas LAS) och semesterlagen (förkortas SemL).

När du slutar din anställning ska du få ut dina intjänade semesterdagar som du ännu inte hunnit ta ut (28 § SemL). Det här kallas för semesterersättning. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att under uppsägningstiden ta ut intjänad semester. Det är endast med ditt samtycke som arbetsgivaren kan förlägga semester under uppsägningstiden (14 § SemL). Arbetsgivaren ska under uppsägningstiden stå för din lön och andra förmåner, vilket ju inte sker om du ska tvingas ta ut din intjänade semester (12 § LAS).

Sammanfattningsvis så är svaret nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ta ut sparad semester under resten av din uppsägningstid utan den ska du få som semesterersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91294)