Kan arbetsgivaren tvinga fram övertid och har jag i så fall rätt till kompensationsledighet?

FRÅGA
Hej!Jag jobbar som CE-chaufför hos ett kollektivavtal-anslutet företag.Jag jobbar mycket övertid och jag har lite svårt att läsa mig till hur övertiden får arbetas... och hoppas på hjälp från er. Vi jobbar skift och har då 38-timmars arbetsvecka enligt transports löneavtal.När jag räknar min tid så har jag från januari till november i år arbetat 222 timmar övertid om jag räknar på 38h/vecka (147 h övertid om jag räknar på 40h/vecka).Jag har begärt kompensationsledigt, vilket jag har nekats.Företaget uppfyller inte kraven gällande särskilda skäl för "extra övertid".Kan det verkligen vara så att arbetsgivaren kan fortsätta att låta mig jobba övertid?Jag kan inte säga nej pga arbetets utformning.Själv tycker jag att det är moraliskt fel att neka kompledigt när man har så mycket övertid, men är det juridiskt rätt?Vad händer då jag jobbat för mycket övertid?Jag har familj med två barn i nedre skolåren, och familjen och hemmet blir lidande pga mitt arbete.Tacksam för svar.Mvh
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Det första som måste anges är att då din arbetsgivare har ett kollektivavtal gäller dessa regler för dig. De gäller oavsett om du är medlem i den fackliga organisation som är din arbetsgivares motpart i kollektivavtalet eller inte. Kollektivavtalet styr således hur företaget får agera i din situation. Då jag inte har tillgång till kollektivavtalet kan jag inte heller kommentera detta utan mitt svar utgår ifrån den reglering som finns i lag. Vad som anges i ditt enskilda anställningsavtal kan också medföra att delar av det som anges nedan inte gäller utan att ditt anställningsavtal är det som gäller.

Arbetstiden

Eftersom du jobbar i skift med 38-timmars arbetsvecka är också varje timme utöver detta att betrakta som övertid. Utifrån din information har du då arbetat in 222 timmar övertid i år.

Arbetstiden får uppgå till 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Arbetstiden får dock inte under någon vecka överstiga 60 timmar.

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till övertid?

Arbetstidens förläggning är en fråga som hör till arbetsgivarens arbetsledningsrätt men har vissa begränsningar som kan finnas i arbetstidslagen, kollektivavtal och i själva anställningsavtalet. Se över kollektivavtalet och även ditt anställningsavtal. En uttrycklig skyldighet att arbeta övertid följer ofta av kollektivavtal. Utgångspunkten är annars att arbetsgivaren kan beordra övertid.

I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete anges att när det finns ett "särskilt behov" av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår, vilket kallas för allmän övertid. Arbetsgivaren måste då kunna redovisa dessa särskilda skäl. Du kan själv tacka nej till att jobba över om du har sakliga skäl. Ibland räcker det att du anger "privata angelägenheter" och ibland måste du kunna redovisa förhinder, vilket är beroende av omständigheterna vid just det övertidstillfället och vad som anges i gällande kollektivavtal.

Det finns troligen i ditt kollektivavtal en bestämmelse som anger att när du har uppnått 200 timmar övertid, eller mindre antal timmar, kan du säga nej till beordrad övertid. Annars är det enligt lag 200 timmar som är gränsen för hur mycket övertid som arbetsgivaren, utom i vissa undantagsfall, kan beordra dig att arbeta.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan meddela förelägganden och förbud som krävs för att arbetsgivaren ska följa lagen. Ett råd kan således vara att kontakta transportstyrelsen. Om en arbetsgivare har överträtt reglerna om övertid utan stöd i kollektivavtalet eller utan att ha fått dispens så kan det utgå en övertidsavgift. Det är allmän åklagare som för talan om att arbetsgivaren ska åläggas en sådan avgift och talan förs i allmän domstol.

Du bör undersöka vad kollektivavtalet säger om dygnsvila och sammanhängande ledighet, vilket varje arbetstagare har rätt till. Arbetsgivaren får inte ge dig uppdrag som medför arbete som inskränker din rätt till vila och ledighet enligt kollektivavtalet.

Kompensationsledighet

Kompensationsledighet ska vara reglerat i det aktuella kollektivavtalet eller i ditt enskilda anställningsavtal. Detta gör att jag har svårt att ange huruvida du har rätt till kompensationsledighet eller inte. Det är inte alla branscher där man som arbetstagare har rätt till kompensationsledighet. Finns inget reglerat i ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet kan det vara så att sedvänja får styra. Brukar arbetsgivaren ge kompensationsledigt ska också du ges detta och tvärtom.

Har du inte rätt till kompensationsledighet enligt gällande kollektivavtal, ditt anställningsavtal eller sedvänja kan du inte kräva ledighet men har rätt att få betalt enligt vad som är avtalat om övertidsersättning.

Sammanfattning

Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att arbeta mer än 200 timmar övertid om inte undantagsreglerna blir tillämpliga, vilket inget tyder på i ditt fall. Du har ingen lagstadgad rätt till kompensationsledighet utan det ska i sådana fall regleras i kollektivavtal, ditt enskilda anställningsavtal eller följa av sedvänja på arbetsplatsen.

Eftersom arbetsgivaren inte har följt reglerna utan låtit dig arbeta för mycket övertid, om inte en del av denna övertid följer av de undantagsregler som finns i lag eller kollektivavtal, så kan transportstyrelsen komma med ett föreläggande eller förbud alternativt så kan allmän åklagare föra talan om övertidsavgift som din arbetsgivare kan komma att få betala.

Har du fler frågor eller behöver hjälp med att gå vidare i ärendet är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (67)
2020-10-13 Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?
2020-09-29 Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?
2020-08-29 Hur ska övertid och mertid räknas?
2020-08-26 Kan arbetsgivaren beordra mig att jobba på en helgdag?

Alla besvarade frågor (85160)