Kan arbetsgivaren strunta i omplaceringsskyldighet och turordningsregler?

FRÅGA
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist och arbetsgivare ej följt turordningsregler "sist in, först ut" enligt LAS och inte omplacering regler heller! Jag är fast-anställd(tillsvidare anställning) och har varit anställd hos denna företaget i nästan 3år. Uppsägningstiden är två månader. Fick uppsägningsbesked 8 dagar från idag. Hur ogiltig förklarar eller överklagar man sådant felaktigt uppsägning? Är redan för sent att göra det? Hur lång tid har man på sig att ogiltig förklara uppsägningen som gör det att man bli kvar på jobbet även efter uppsägningstid upphört? Ska jag själv anmäla sig till domstolen eller? OBS: Hade inte medlem i fackförbundet (IF metall) innan jag fick uppsägningsbesked, då låter facket som dom stå med arbetsgivaren. Men har nyss ansökt medlemskapet hos facket redan nu dock.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som arbetstagare har du många rättigheter vid en uppsägning. Har arbetsgivaren inte iakttagit dessa rättigheter så kan det leda till att uppsägningen blir ogiltig och även skadestånd.

Kan arbetsgivare strunta i omplaceringsskyldigheten?

En uppsågning från arbetsgivarens sida måste alltid vara sakligt grundad (7 § LAS). Arbetsbrist är en sådan omständighet som innebär att en uppsägning kan anses vara sakligt grundad. Arbetsgivaren måste dock alltid beakta sin omplaceringsskyldighet, görs inte det kan uppsägningen aldrig anses vara sakligt grundad. Omplaceringsskyldigheten begränsas av de anställningar som är lediga på arbetsplatsen och dina kvalifikationer som arbetstagare. Arbetsgivaren har bevisbördan om att omplaceringsskyldigheten har uppfyllts.

En inte sakligt grundad uppsägning kan förklaras ogiltig (34 § LAS). Uppkommer en tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande uppsägningens giltighet så har du rätt att fortsätta din anställning tills tvisten är avgjord.

Kan arbetsgivaren strunta i turordningsregler?

En uppsägning på grund av arbetsbrist ska ske enligt principen "sist in, först ut" (22 § LAS). Regeln innebär att arbetstagare med längre anställningstid har ett bättre skydd vid arbetsbristsituationer. Notera dock att andra överenskommelser om turordningsregler som följer av kollektivavtal går före vad som står i lag. Ta därför reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Har din arbetsgivare brutit mot de turordningsregler som finns på din arbetsplats så är det ingen ogiltighetsgrund för uppsägningen (34 § LAS). Skadestånd kan dock komma på fråga för de som har blivit uppsagda i en felaktig ordning (38 § LAS).

Hur överklagas en ogiltig uppsägning?

Om du vill göra gällande att din uppsägning är ogiltig ska du informera din arbetsgivare om det inom 2 veckor från det att uppsägningen skedde (40 § LAS). Din arbetsgivare ska i samband med ditt uppsägningsbesked lämna uppgifter om hur du ska gå tillväga om du vill hävda att uppsägningen är ogiltig eller om du vill kräva skadestånd (8 § LAS).

Då du frågar mig om hur du ska gå tillväga antar jag att din arbetsgivare inte har gett dig den informationen. I fall då information inte har lämnats har du 1 månad från och med uppsägningen skedde på dig att hävda den ogiltig. Vill du under samma omständigheter kräva skadestånd ska du informera din arbetsgivare om detta senast 4 månader från det att din anställning upphörde.

Slutgiltigt råd

Jag råder vill råda dig att först och främst läsa igenom det kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. För som jag framför i mitt svar kan många bestämmelser i lag åsidosättas med kollektivavtal.

Vänd dig främst till facket och se om de kan hjälpa dig trots att du vid tiden för uppsägningen inte var fackligt ansluten. Har du tur hjälper de dig att driva tvisten vidare.

I fall då facket inte anser att de kan hjälpa dig i och med att du inte var medlem tidigare kan du alltid väcka talan mot sin arbetsgivare i tingsrätten.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?