Kan arbetsgivaren säga upp utan några skäl?

FRÅGA
Kan arbetsgivaren säga upp mig utan några speciella skälbara han iakttager rätt uppsägningstid!?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Detta svar utgår från att du har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning. Längst ner hittar du en kort sammanfattning och råd.

När arbetsgivaren säger upp en anställning måste uppsägningen vara sakligt grundad. Man säger att det finns två grunder för uppsägning (LAS 7 §). Först är det arbetsbrist, vilket innebär att arbetstagaren inte längre behövs för att man t. ex. skär ner på arbetsplatsen, omorganiserar verksamheten eller liknande.

Den andra grunden är personliga skäl beror på att den anställda har misskött sig genom att inte följa instruktioner från arbetsgivaren eller på andra sätt skapa problem på arbetsplatsen. Den anställda ska också ha upplysts om problemet innan uppsägningen för att hen ska kunna ändra sitt beteende.

Förutom att uppsägningen måste göras på saklig grund ska uppsägningen vara skriftlig (LAS 8 §) Den anställda har dessutom alltid rätt att på begäran få reda på omständigheterna som arbetsgivaren grundar uppsägningen på. Den här motivationen ska vara skriftlig om den anställda vill det (LAS 9 §).

Sammanfattning

Det korta svaret på din fråga är nej. Det måste föreligga saklig grund. Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Du har rätt att få uppsägningen skriftlig och du har rätt att på begäran få reda på vilka grunder arbetsgivaren stödjer uppsägningen på.

Har du sagts upp utan någon grund rekommenderar jag dig att först och främst ta kontakt med din fackförening så fort som möjligt. Om du inte är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att kontakta en jurist med erfarenhet i arbetsrätt. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1926)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98657)