Kan arbetsgivaren säga upp utan några skäl?

FRÅGA
Kan arbetsgivaren säga upp mig utan några speciella skälbara han iakttager rätt uppsägningstid!?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Detta svar utgår från att du har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning. Längst ner hittar du en kort sammanfattning och råd.

När arbetsgivaren säger upp en anställning måste uppsägningen vara sakligt grundad. Man säger att det finns två grunder för uppsägning (LAS 7 §). Först är det arbetsbrist, vilket innebär att arbetstagaren inte längre behövs för att man t. ex. skär ner på arbetsplatsen, omorganiserar verksamheten eller liknande.

Den andra grunden är personliga skäl beror på att den anställda har misskött sig genom att inte följa instruktioner från arbetsgivaren eller på andra sätt skapa problem på arbetsplatsen. Den anställda ska också ha upplysts om problemet innan uppsägningen för att hen ska kunna ändra sitt beteende.

Förutom att uppsägningen måste göras på saklig grund ska uppsägningen vara skriftlig (LAS 8 §) Den anställda har dessutom alltid rätt att på begäran få reda på omständigheterna som arbetsgivaren grundar uppsägningen på. Den här motivationen ska vara skriftlig om den anställda vill det (LAS 9 §).

Sammanfattning

Det korta svaret på din fråga är nej. Det måste föreligga saklig grund. Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Du har rätt att få uppsägningen skriftlig och du har rätt att på begäran få reda på vilka grunder arbetsgivaren stödjer uppsägningen på.

Har du sagts upp utan någon grund rekommenderar jag dig att först och främst ta kontakt med din fackförening så fort som möjligt. Om du inte är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att kontakta en jurist med erfarenhet i arbetsrätt. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (957)
2018-06-16 Kan man avsluta sin tidsbegränsade anställning i förtid och i så fall hur?
2018-06-15 Tidsramar för varsel
2018-06-12 Rätt till semesterersättning samt uppsägningstid vid avskedande?
2018-06-10 Kan en muntlig uppsägning från arbetsgivarens sida göras gällande?

Alla besvarade frågor (55436)