Kan arbetsgivaren säga upp provanställd och hur ska den då gå tillväga?

FRÅGA
Hej! Min fråga är att om en är arbetsgivare och har en anställd som är provanställd 6 månader och arbetsgivaren anser att personen ej är lämplig att fortsätta sin anställning. Kan arbetsgivaren säga upp personen och hur ska den då gå tillväga?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Reglerna angående hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller. Vilket kollektivavtal du omfattas av ska framgå av ditt anställningsavtal. Den vanligaste uppsägningstiden i kollektivavtalen är att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en uppsägningstid om 1 månad under den tid som prövoperioden pågår.

I LAS sägs att en arbetsgivare som funderar på att ge en arbetstagare besked om att anställningen kommer upphöra i förtid eller avslutas innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg. Om arbetsgivaren inte följer denna regel kan alltså arbetstagaren hävda att denne har rätt till tidsfristen så att lön utbetalas för denna tid. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen. se 31 § LAS.

Sammanfattningsvis är första tipset att kolla vilket kollektivavtal du omfattas av och ta reda på vilka regler som gäller gällande uppsägning av provanställd t.ex. genom att kontakta tillhörande fack. Om kollektivavtal inte finns på din arbetsplats gäller LAS och då har arbetstagaren rätt till två veckor lön från och med att arbetsgivaren meddelat om att uppsägning kommer ske.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, återkom gärna annars.

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll