Kan arbetsgivaren säga upp mitt vikariat i förtid?

FRÅGA
Fråga kring uppsägning vikariat. I mitt kontrakt finns ett slutdatum för mitt vikariat. I paragraf Uppsägning står även: "från vår sida tillämpar vi reglerna i LAS och vid uppsägning från din sida, 3 månader". Kan arbetsgivaren säga upp mitt vikariat i förtid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt gäller att man inte kan säga upp vikariat med ett redan förutbestämt slutdatum.

Om man ska kunna säga upp ett vikariat i förtid krävs att man avtalat om det och det ska tydligt framgå ur anställningsavtalet och det ska framgå vilken uppsägningstid som i så fall gäller.

I ditt fall har ditt vikariat ett förutbestämt slutdatum, men det verkar som att du och arbetsgivaren avtalat om att vikariatet går att säga upp i förtid. Från din sida 3 månader, och från arbetsgivarens sida enligt LAS som föreskriver en månad (11 § LAS). Mitt råd är dock att du ska vända dig till din arbetsgivare och diskutera detta, det är viktigt att båda parterna förstår varandra.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77252)