Kan arbetsgivaren säga upp min provanställning för att jag tidigare sagt upp mig på grund av utbrändhet?

FRÅGA
HejJag har sagt upp mig från min nuvarande arbetsgivare pga utbrändhet. För en vecka sedan fick jag ett nytt jobb jag sökt med tillträde den 4/2. Igår den 24/1 får jag ett mail från den nya arbetsgivaren om att de vill riva anställningsavtalet (provanställning) pga att de fått reda på att jag varit utbränd. Har de rätt att göra detta? Läst att det isf ska ske 2 veckor innan. Men till det skälet, det låter som att jag diskrimineras pga min tidigare sjukdom. Finns det inget stöd att få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Provanställningar kan sägas upp under prövotiden
När det gäller provanställningar gäller dessvärre att arbetsgivaren kan säga upp anställningen under prövotiden utan att arbetsgivaren egentligen behöver ha någon särskild grund för varför arbetsgivaren väljer att säga upp anställningen. Utifrån den praxis som råder på området idag har det konstaterats vara svårt att angripa skälen för varför arbetsgivaren vill avbryta provanställningen rättsligt.

Kan agerandet angripas utifrån diskrimineringslagstiftningen?
Jag förstår att det är tungt att höra, och jag förstår också att du känner dig diskriminerad utifrån hur arbetsgivaren har betett sig. För att arbetsgivarens agerande ska kunna angripas utifrån diskrimineringslagstiftningen krävs dock att agerandet har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 4 § Diskrimineringslagen. Utifrån vad du beskriver är det potentiellt funktionsnedsättning som hade kunnat träffas som aktuell diskrimineringsgrund, beroende på din situation och utbrändhet. För att det ska anses vara tal om diskriminering krävs det att det är fråga om varaktiga, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av din funktionsförmåga som inte är övergående, 1 kap. 5 § Diskrimineringslagen. Jag kan inte närmare bedöma vad som gäller i just ditt fall, men jag tror tyvärr att det kommer vara svårt att nå framgång i att hävda diskriminering på grund av din utbrändhet, även om det är tråkigt att få det bemötandet av en arbetsgivare.

Du har dock rätt i att arbetsgivaren ska iaktta reglerna om underrättelse och varsel, eftersom du ska ha rätt att få reda på varför du blir uppsagd. Detta kommer sannolikt inte göra någon skillnad för utfallet i fallet, men de är de rättigheter du har i den aktuella situationer som jag ser det.

Vid vidare frågor rekommenderar jag dig att prata med aktuell facklig organisation.

Ta hand om dig, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1275)
2019-06-16 Vad gäller när anställningsavtalet innehåller två olika uppsägningstider?
2019-06-13 Skyldighet för arbetstagare att respektera uppsägningstiden
2019-06-10 Finns det någon möjlighet att gå tidigare än uppsägningstiden? Ska man behöva jobba utan lön under uppsägningstiden?
2019-06-07 En anställd blev uppsagd. Under en del av uppsägningstiden var han sjukskriven, men resten av uppsägningstiden uteblev han från arbetet. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (69981)